Artikel | Rotterdam, 24 januari 2023

Verduurzamen middels waterstof

FinCo beweegt van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiedragers. En een van die nieuwe energiedragers is waterstof. Het is voor bedrijven in waterstof van belang dat ze op het juiste moment in contact zijn met de markt, dat ze precies weten wanneer welke sector van energiedrager wisselt. Heb je binnen deze sectoren geen netwerk, dan mis je dat moment. FinCo heeft die contacten; dat is waarom onze organisatie voor partijen in waterstof zo’n geschikte partner is.  

quote quote
Groene waterstof is een belangrijke bouwsteen voor veel andere hernieuwbare energiedragers.

Op dit moment spelen er twee projecten. In Den Helder wordt een electrolyser gebouwd, waarmee groene waterstof kan worden geproduceerd. Groene waterstof is een belangrijke bouwsteen voor veel andere hernieuwbare energiedragers. Het is bijvoorbeeld onmisbaar bij de productie van e-fuels en kan een grote rol spelen in de transportsector. Wie middels waterstof wil verduurzamen, moet bij de productie gebruik maken van groene stroom, meestal afkomstig van wind- en zonne-energie. Op dit moment richten we ons vooral op de Nederlandse kustvaart: daar zien we beweging, bereidheid en belangstelling.

 

Het tweede project biedt een oplossing voor de opslag en het vervoer van waterstof. Dit project zit nog in de onderzoeksfase, maar er is al veel interesse voor, omdat bij dit project gebruik wordt gemaakt van een methode wat de specifieke dragervloeistof goedkoper zal maken dan wanneer waterstof onder druk moet worden gezet of gekoeld.

 

Onze Project Manager Renewables Daan Faber vertelt: “Met het oog op de toekomst is het belangrijk om als energiebedrijf in te zetten op een mix aan energiedragers. Met biobrandstoffen kun je op de korte termijn veel CO2 besparen, maar uiteindelijk zijn ze voor een aantal sectoren een tussenoplossing. Elektrificatie in combinatie met accu’s heeft veel voordelen, maar is lang niet in elke sector toepasbaar. Organisaties moeten daarom kijken naar alternatieven. En veel van die alternatieven zijn gericht op waterstof. Er moet nog veel gebeuren om waterstof wereldwijd kosteneffectief bruikbaar te maken, maar bij FinCo willen we ervoor zorgen dat dit sneller gaat. Daarvoor hebben we partijen nodig die bereid zijn om vroeg stappen te zetten om hun bedrijfsvoering te vergroenen. Zijn jullie bereid om een stap extra te doen?”

 

Benieuwd hoe onze Project Manager Renewables ons netwerk begeleid bij het maken van belangrijke verduurzamingskeuzes? Lees hier zijn verhaal.

nl
Artikel

FincoEnergies: Nieuwe naam, zelfde missie

Rotterdam, 24 mei 2023

FincoEnergies is een onafhankelijke toonaangevende aanbieder van duurzame energieoplossingen. Onze missie is om onze klanten te helpen versnellen naar een betere wereld. Bij FincoEnergies richten we ons op het aanbieden van koolstofarme energie en decarbonisatie-oplossingen. Met deze oplossingen geven we onze klanten de mogelijkheid om hun uitstoot te berekenen, te verminderen, te compenseren en te neutraliseren.

Artikel

Tijdwinst

Rotterdam, 23 februari 2023

Er zijn meerdere redenen waarom methanol interessant is voor FinCo en de markten die wij bedienen. Ten eerste is methanol een vloeistof. Daarmee past-ie dus perfect in ons bestaande logistieke systeem. Ten tweede kun je methanol van bijna elke rest- en afvalstroom maken die je maar kunt bedenken, de grondstoffen zijn dus eigenlijk altijd leverbaar. Bovendien is het productieproces van methanol betrekkelijk eenvoudig en kost het verhoudingsgewijs weinig energie. En omdat je het maakt van duurzame grondstoffen, heeft het product een hele lage CO2-voetafdruk, met besparingen van wel 80 tot hoog in de 90 procent. Als we het hebben over methanol, bedoelen we dus altijd biomethanol.

Artikel

Pionieren in duurzame biobrandstoffen

Rotterdam, 11 april 2023

Waarom wachten met de energietransitie? GoodFuels creëert momentum in de scheepvaart door duurzame brandstoffen te leveren die schepen vandaag al kunnen gebruiken. Door conti-nu ‘on top of our game’ te zijn, helpen we de scheepvaart om vandaag al te bewegen richting een groenere wereld. En dat is uitdagend, pionieren in deze branche. Naast ons huidige aan-bod van duurzame biobrandstoffen, gebaseerd op afval- en reststromen, ontwikkelen we ook alternatieve grondstoffen zoals bermgras, houtafval en rioolslib.

Artikel

Een stap dichterbij het behalen van onze ESG duurzaamheidsdoelen – FinCo beloond met een zilveren medaille door EcoVadis

FinCo beloond met een zilveren medaille door EcoVadis
Rotterdam, 9 mei 2022

Binnen FinCo Fuel Group dagen we onszelf altijd uit om de meest efficiënte en duurzame oplossingen te bieden. We willen onze klanten helpen met hun zoektocht naar CO2-reductie. Tegelijkertijd zijn we altijd op zoek naar manieren om binnen onze organisatie te verbeteren. Wat kunnen wij doen om bij te dragen aan een betere, duurzamere wereld?