Artikel | Rotterdam, 23 februari 2023

Tijdwinst

Er zijn meerdere redenen waarom methanol interessant is voor FinCo en de markten die wij bedienen. Ten eerste is methanol een vloeistof. Daarmee past-ie dus perfect in ons bestaande logistieke systeem. Ten tweede kun je methanol van bijna elke rest- en afvalstroom maken die je maar kunt bedenken, de grondstoffen zijn dus eigenlijk altijd leverbaar. Bovendien is het productieproces van methanol betrekkelijk eenvoudig en kost het verhoudingsgewijs weinig energie. En omdat je het maakt van duurzame grondstoffen, heeft het product een hele lage CO2-voetafdruk, met besparingen van wel 80 tot hoog in de 90 procent. Als we het hebben over methanol, bedoelen we dus altijd biomethanol.

quote quote
Omdat je methanol maakt van duurzame grondstoffen, heeft het product een hele lage CO2-voetafstuk, met besparingen van wel 80 tot hoog in de 90 procent. Als we het hebben over methanol, bedoelen we dus altijd biomethanol.

De komende jaren zal biomethanol een rol spelen in verschillende projecten binnen FinCo. Dat is namelijk nog een bijkomend voordeel van de brandstof: hij is multi-inzetbaar. Je kunt kleine hoeveelheden methanol bij benzine bijmengen zonder dat je aanpassingen hoeft te doen aan het systeem of de motoren. En nog interessanter: je kunt diesel helemaal vervangen door methanol. Op die manier kun je dus echt snelheid maken in de energietransitie in zowel de binnenvaart, visserij en de zeevaart.

 

Onze Project Manager Renewables Eelco Dekker vertelt: “Met een biobrandstof als biomethanol zit je al snel goed. Is het wat duurder? Ja, maar alleen als je puur naar de literprijs kijkt. Dat is maar het halve verhaal; je moet naar de systeemkosten kijken. Wie op methanol vaart, bespaart aanzienlijke hoeveelheden CO2, roet, zwavel en stikstof.”

 

Elke klant maakt op basis van zijn eigen kostenbatenanalyse een keuze wat betreft energievoorziening. FinCo adviseert en ondersteunt daarbij en kan vervolgens verschillende producten en energiedragers leveren. Zijn jullie klaar voor de eerste of volgende stap op het gebied van verduurzaming? Lees dan Eelco zijn verhaal. 

 

nl
Artikel

Een stap dichterbij het behalen van onze ESG duurzaamheidsdoelen – FinCo beloond met een zilveren medaille door EcoVadis

FinCo beloond met een zilveren medaille door EcoVadis
Rotterdam, 9 mei 2022

Binnen FinCo Fuel Group dagen we onszelf altijd uit om de meest efficiënte en duurzame oplossingen te bieden. We willen onze klanten helpen met hun zoektocht naar CO2-reductie. Tegelijkertijd zijn we altijd op zoek naar manieren om binnen onze organisatie te verbeteren. Wat kunnen wij doen om bij te dragen aan een betere, duurzamere wereld?

Artikel

Een tijdperk van mogelijkheden

Rotterdam, 21 juli 2022

De komende jaren moeten we alles op alles zetten om de CO2-emissies wereldwijd te laten dalen. We willen symbool staan voor de transitie die alle energiebedrijven moeten doormaken. Het roer is omgegooid en ons duurzame productportfolio verandert razendsnel. We hebben de mensen, de resources en de innovatiekracht om het verschil te maken en bij te dragen aan een duurzamere wereld. Maar we kunnen dit niet alleen.

Artikel

Een voortrekkersrol met HVO

Rotterdam, 1 september 2022

Om CO2-emissies wereldwijd te laten delen zetten we versneld duurzame energiedragers in en faseren we fossiele brandstoffen uit. Eén van de mooiste brandstoffen die we daarvoor gebruiken is HVO, een synthetische diesel die wordt geproduceerd uit rest- en afvalstromen uit de voedselindustrie of uit industriële processen. HVO is daarnaast ook nog eens een heel duurzame brandstof: het reduceert tot 89 procent CO2 en zorgt voor een schone verbranding, zowel op het land als op het water.

Artikel

Biomarkten die nog niet bestaan

Rotterdam, 22 september 2022

Het energiesysteem van de toekomst bestaat uit allerlei verschillende innovatieve oplossingen. Deze innovaties verschillen per markt en modaliteit, voor wegverkeer zijn er andere oplossingen nodig dan voor de scheep- of luchtvaart. We kijken daarom naar zowel nieuwe duurzame grondstoffen als naar grensverleggende conversie technologieën om deze grondstoffen om te zetten naar verschillende geschikte energiedragers. Dat betekent dat we niet alleen naar vloeibare brandstoffen kijken, maar ook naar waterstof en elektriciteit.