Artikel | Rotterdam, 28 december 2021

Stap voorwaarts in vergroening: over de introductie van bio-methanol

Bij FinCo Fuel zijn we altijd op zoek naar beter. Betere grondstoffen, betere conversietechnologieën die resulteren in brandstoffen met nog meer CO2-besparing. Dat is een voortdurende zoektocht, waarin we kennis vergaren over en ervaring opdoen met verschillende geavanceerde producten die kunnen worden bijgemengd. Zo hebben we onlangs in ons FinCo Fuel distributiesysteem een test gedaan met het bijmengen van een nieuw bio-product: bio-methanol.

Stap voorwaarts in vergroening

Bio-methanol is een veelbelovende en toegankelijke transitiebrandstof voor onder andere de binnenvaart, kustvaart en visserij, in dit geval afkomstig uit geavanceerde en ISCC-gecertifieerde houtachtige biomassa. Het gebruik ervan kan op relatief korte termijn bijdragen aan verdere vergroening van de transportsector.

Hoewel het eindproduct onveranderd wordt aangeboden binnen de geldende benzinespecificatie, levert de hoeveelheid methanol die als bio-component wordt bijgemengd bij de E10 een extra CO2-reductie op ten opzichte van ethanol: meer dan 90% in plaats van gemiddeld 75%. Bovendien ontstaat bij de verbranding van methanol geen fijnstof. Het gebruik van bio-methanol is hiermee een belangrijke stap voorwaarts in onze zoektocht naar verdere verduurzaming van onze transportbrandstoffen.De test in het FinCo Fuel distributieysteem levert FinCo Fuel kennis op over bio-methanol: hoe het product zich gedraagt als blendcomponent en hoe het is in te passen binnen onze processen en binnen de wetgeving. Onze zoektocht staat nooit stil.

Deel dit bericht
nl
Artikel

Meer CO2-besparing dan verwacht

Meer CO2-besparing dan verwacht
Rotterdam, 18 maart 2022

Een brandstof- en CO2-besparing van 14% – welke scheepscharteraar wil dat nu niet? Peterson Energy Logistics en Gulf Bunkering, beide gevestigd in Den Helder, gingen een lucratieve samenwerking aan. De resultaten gaan alle verwachtingen te boven.

Artikel

De best mogelijke energiemix: FinCo Fuel en EQUANS werken samen aan Nederlandse elektrificatie

De best mogelijke energiemix
Rotterdam, 23 december 2021

FinCo Fuel en EQUANS, marktleider in duurzame technische dienstverlening, gaan een driejarige samenwerking aan. Het doel is om de e-mobiliteit in Nederland verder te stimuleren. Het is voor het eerst dat FinCo Fuel hierin strategische stappen zet.

Artikel

Nieuwe stap in duurzame financiering

SDG goals FinCo Fuel
Rotterdam, 3 december 2021

Een bedrijf dat de ambitie heeft om verandering in gang te zetten, moet die ambitie overal in terug laten komen. Vanaf de oprichting in 2013 heeft FinCo Fuel ervoor gezorgd dat de verduurzaming van de energiemarkt elk jaar steviger verankerd werd in het DNA van de organisatie en de strategie. Niet alleen door de eigen processen continu te vergroenen en aan te passen aan de nieuwe tijd, ook door te investeren in steeds schonere brandstoffen, waardoor ook onze klanten hun CO2-uitstoot kunnen verkleinen.

Artikel

Eindelijk eens die problemen oplossen

Eindelijk eens die problemen oplossen
Rotterdam, 13 oktober 2021

Onlangs won African Clean Energy de EY Social Impact Entrepreneur of the Year Award, een onderscheiding voor succesvolle en innovatieve initiatieven die de wereld mooier en beter maken. Het was een prachtige beloning voor dat waar ACE al tien jaar mee bezig is: ervoor zorgen dat de armste huishoudens ter wereld toegang hebben tot schone energievoorzieningen. Inmiddels heeft het familiebedrijf al meer dan 70 duizend exemplaren van de ACE One verkocht: een hybride kooktoestel die biomassa verbrandt op een schone manier: door middel van een ventilator die op zonne-energie loopt. Gebruikers hoeven niet langer op open vuur te koken, wat de luchtkwaliteit en hun gezondheid ten goede komt. Ze kunnen er hun eten op maken en er hun mobiele telefoons mee opladen. Bovendien zorgt de ACE One voor een aanzienlijke CO2-reductie.