Persbericht | Dordrecht, 18 juni 2019

Schone brandstof in ruil voor verzameld niet-recyclebaar plastic afval

IGES, FinCo en CIV Texel werken samen om niet-recyclebaar plastic afval uit de Noordzee te verzamelen en dit te verwerken tot schone dieselbrandstof voor de Texelse vissersvloot.

Integrated Green Energy Solutions (IGES), FinCo Fuel Nederland B.V. (FinCo) en de Texelse visserscoöperatie (CIV Texel) zijn een samenwerkingsverband overeengekomen dat een showcase zal vormen voor de circulaire economie. De deelnemende vissers verzamelen al het niet-recyclebare plastic afval dat in hun netten komt en leveren dat in bij IGES. Dit verzamelde plastic verwerkt IGES in zijn nieuwe fabriek in Amsterdam tot hoogwaardige dieselbrandstof met een lage CO2 uitstoot. FinCo levert de brandstof vervolgens terug aan de vissers als schone diesel voor hun vissersvloot.

Minder uitstoot en minder afval in zee
Alle ondernemingen die betrokken zijn bij het proces zijn enthousiast over deze samenwerking die wordt gesteund door Paro Amsterdam B.V. Stichting De Noordzee en KIMO. “Het mes snijdt aan twee kanten: aan de ene kant resulteren deze brandstoffen uit plastic afval in een significante reductie van CO2-uitstoot, wat past bij de doelstellingen van alle hierbij betrokken ondernemingen, en aan de andere kant is het een bewijs van onze inzet om actief betrokken te zijn bij de schoonmaak van onze oceanen”, aldus Bart-Willem ten Cate, verantwoordelijk voor de hernieuwbare brandstoffen bij FinCo Fuel Group. Hij sprak ook de hoop uit dat het initiatief schaalbaar blijkt, en dat meer vissers die actief zijn op de Noordzee en de Waddenzee hieraan gaan meewerken.

V.l.n.r.: Stientje van Veldhoven – staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Paul Harkema - IGES, Paul Dickson – IGES, Floris Geeris – IGES,  Maarten Drijver - CIV Texel, Bart-Willem ten Cate – FinCo.

 

80% CO2  reductie
Paul Dickson, Executive Chairman bij IGES: “Wij zijn verheugd dat we deelnemen in dit initiatief om samen met de plaatselijke bevolking de strijd aan te gaan tegen zee-afval en gezamenlijk directe en positieve resultaten te boeken. Onze gepatenteerde technologie biedt een duurzame oplossing om de vervuiling door plastic te verminderen en de economische waarde van gebruikt plastic te maximaliseren. De fabriek van IGES in Amsterdam zal per dag 96 ton gebruikt plastic verwerken en jaarlijks 35 miljoen liter brandstof afleveren waar geen verdere raffinage voor nodig is – een wereldprimeur.” Hij geeft verder aan dat dit zal resulteren in een circa lagere 80% CO2-uitstoot vergeleken met gangbare diesel. IGES won de 2019 International Association of Ports and Harbors (IAPH) World Ports Sustainability Awards in de categorie Climate and Energy. Dit is een erkenning door deskundigen en collega-bedrijven dat deze gepatenteerde technologie een effectieve methode is om de mondiale crisis te bestrijden die het gevolg is van het feit dat gebruikt plastic wordt gedumpt op stortplaatsen, wordt verbrand of terechtkomt in oppervlaktewateren en oceanen. Over FinCo
FinCo Fuel Group is actief in de downstream energiemarkt en levert verschillende brandstoffen in Noordwest-europa. Finco bestrijkt de gehele waardeketen vanaf raffinaderij tot eindgebruiker met logistiek in eigendom en beheer. Innovatie en een sterke klantgerichtheid zijn de belangrijkste drijfveren om de overgang naar een low carbon toekomst te stimuleren. In de scheepsbrandstoffenmarkt biedt het bedrijf schone brandstoffen aan via haar dochterondernemingen Licorne en Gulf Bunkering. FinCo zet zich volledig in voor een toenemend gebruik voor schonere brandstoffen en is vastbesloten om een belangrijke rol te spelen bij het terugdringen van CO2 via een portfolio van alternatieve brandstoffen. De Groep heeft kantoren in Nederland, Duitsland en Zwitserland.

 

Over IGES 
Integrated Green Energy Solutions (ASX:IGE) (IGES) ondersteunt en stimuleert lokale gemeenschappen bij het realiseren van betere economische, commerciële en milieudoelstellingen. Door de andere benadering van plastic, in plaats van afval naar waardevolle grondstof, en er de maximale waarde van te benutten, draagt IGES bij aan de circulaire economie door vervuiling tegen te gaan van natuurlijke omgevingen.

 

De gepatenteerde technologie van IGES converteert gebruikt, niet-recyclebaar plastic dat gewoonlijk op de vuilstort belandt tot waardevolle en schone brandstoffen die voldoen aan internationale normen zoals EN590 (diesel) en EN228 (benzine). Het is de enige onderneming wereldwijd die brandstoffen kan leveren die gewonnen zijn uit niet-recyclebaar plastic zonder dat daar verdere raffinage of toevoegingen voor nodig zijn.

 

Met haar hoofdkantoor in Singapore en vestigingen in Sydney en Amsterdam biedt IGES milieuvriendelijke en commercieel duurzame oplossingen voor een toekomst waarin grondstoffen efficiënt worden toegepast. De onderneming heeft projecten in Nederland, China, Hong Kong, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Thailand, Australië, Indonesië, Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika.

 

Over CIV
Al meer dan 80 jaar is CIV Texel een coöperatieve onderneming voor de vissers op het eiland. CIV levert haar leden onder andere brandstoffen, netten en staalkabels en heeft een sterke focus op duurzaamheid.

nl
Persbericht

FincoEnergies levert biomethanol aan de maritieme sector en begint in de Amsterdamse haven.

Rotterdam, 11 juli 2023

De maritieme sector is weer een stap dichterbij een schone, emissievrije scheepvaart. Een samenwerking tussen FincoEnergies en Port of Amsterdam heeft geresulteerd in een vergunning voor FincoEnergies om binnen het Amsterdamse havengebied biomethanol te leveren aan de maritieme sector.

Persbericht

Productieve pilot met 100% FAME voor de binnenvaart

Claudia Beumer, Global Accountmanager VT Group & Alex van der Made, Manager Supply FinCo Group
Rotterdam, 09 mei 2023

Het Nederlandse maritiem logistiek bedrijf VT Group (Verenigde Tankrederij BV) heeft de krachten gebundeld met FinCo Group, onafhankelijke leverancier van duurzame energieoplossingen, om samen een ambitieuze bijdrage te leveren aan de noodzakelijke CO2-reductie in de binnenvaartsector.

Persbericht

FinCo Fuel gaat samenwerken met Advanced Methanol Rotterdam

De geavanceerde biobrandstoffaciliteit, Advanced Methanol Rotterdam (AMR), in de haven van Rotterdam.
Rotterdam, 20 april 2022

De geavanceerde biobrandstoffaciliteit, Advanced Methanol Rotterdam (AMR), zal in de haven van Rotterdam niet-recyclebaar afval omzetten in geavanceerde methanol, die door FinCo Fuel wordt afgenomen. Met de geavanceerde methanol worden de CO2-emissiereducties bereikt die in de richtlijn Hernieuwbare energie II (RED II) en het Fit-for-55-pakket zijn vastgesteld. De hernieuwbare brandstof zal fossiele brandstoffen vervangen, wat een aanzienlijke CO2-besparing oplevert.

Persbericht

Dalergy neemt activiteiten GoodFuels Road & Rail over

Alt
Rotterdam, 28 oktober 2021

Per 1 november neemt Dalergy (voorheen Dalhuisen Groep) de Nederlandse activiteiten voor weg- en bouwverkeer over van GoodFuels. Dalergy zal het merk GoodFuels via het dochterbedrijf CleanFuel Nederland verder uitbouwen onder de naam GoodFuels Road & Rail NL. Deze samenwerking zet beide partijen in hun kracht; expertise in verkoop en distributie van Dalergy worden ingezet voor de groeiende behoefte van klanten aan duurzame biobrandstoffen van GoodFuels.