Persbericht | Dordrecht, 7 november 2019

PIB geeft schone energie aan Zuid-Afrikaanse huishoudens

Het nieuwe PIB-programma 'Solid Biomass Opportunities in South Africa', gaat zorgen voor schone energie in Zuid-Afrikaanse huishoudens, en biobrandstoffen in Nederland. Een bedrijvencluster zal met dit programma bijdragen aan een duurzaam gebruik van houtachtige biomassa uit reststromen in Zuid-Afrika.

 

Op 31 oktober 2019 ondertekenden het PIB-cluster en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de PIB-overeenkomst. Naast kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, levert dit ook een winstgevende bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

PIB-cluster
Het PIB-cluster bestaat uit 5 bedrijven: FinCo Fuel, African Clean Energy, Yilkins, Control Union Certifications B.V. en Futerra Fuels. De coördinator is Partners for Innovation. Het cluster wil in Zuid-Afrika de marktkansen verkennen en het Nederlandse marktaandeel vergroten.

 

Betaalbare, veilige en schone energie
Het PIB-programma richt zich op de valorisatie van houtachtige biomassa uit reststromen uit Zuid-Afrika. Het gaat daarbij om marktkansen voor het leveren van diensten, kennis en research, technologieën en producten. Ook kan Nederland hierdoor duurzame biomassaproducten afnemen, zoals pellets en biobrandstoffen.

Het doel is om businesscases te ontwikkelen voor pelletfabrieken in Zuid-Afrika. Deze pelletfabrieken alleen al zorgen voor meer dan 1.000 banen, meer mkb-bedrijven, 750 MW duurzame energie en 200.000 ton CO2-emissiereductie per jaar. Ook leveren zij betaalbare, veilige en schone energie om te koken aan zo’n 25.000 huishoudens met een laag inkomen.


PIB-activiteiten
Binnen het PIB-programma staan de volgende activiteiten op de planning: handelsmissies, matchmaking activiteiten, kennisevenementen en beursdeelname.

 

PIB stimuleert ook de kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse kennisinstituten. Deze activiteiten krijgen steun van Holland Branding, waarbij wordt samengewerkt met de Nederlandse Ambassade in Pretoria en het Consulaat in Cape Town.

nl
Persbericht

FinCo Fuel gaat samenwerken met Advanced Methanol Rotterdam

De geavanceerde biobrandstoffaciliteit, Advanced Methanol Rotterdam (AMR), in de haven van Rotterdam.
Rotterdam, 20 april 2022

De geavanceerde biobrandstoffaciliteit, Advanced Methanol Rotterdam (AMR), zal in de haven van Rotterdam niet-recyclebaar afval omzetten in geavanceerde methanol, die door FinCo Fuel wordt afgenomen. Met de geavanceerde methanol worden de CO2-emissiereducties bereikt die in de richtlijn Hernieuwbare energie II (RED II) en het Fit-for-55-pakket zijn vastgesteld. De hernieuwbare brandstof zal fossiele brandstoffen vervangen, wat een aanzienlijke CO2-besparing oplevert.

Persbericht

Dalergy neemt activiteiten GoodFuels Road & Rail over

Alt
Rotterdam, 28 oktober 2021

Per 1 november neemt Dalergy (voorheen Dalhuisen Groep) de Nederlandse activiteiten voor weg- en bouwverkeer over van GoodFuels. Dalergy zal het merk GoodFuels via het dochterbedrijf CleanFuel Nederland verder uitbouwen onder de naam GoodFuels Road & Rail NL. Deze samenwerking zet beide partijen in hun kracht; expertise in verkoop en distributie van Dalergy worden ingezet voor de groeiende behoefte van klanten aan duurzame biobrandstoffen van GoodFuels.

Persbericht

FinCo Fuel neemt XBEE dealerschap voor Benelux over

Alt
Rotterdam, 7 juni 2021

FinCo Fuel heeft per 1 juni 2021 het dealerschap voor de distributie en verkoop van XBEE enzymtechnologie voor de Benelux overgenomen. Deze overname past bij de ambitie van FinCo Fuel om voorop te lopen in de overgang naar low-carbon brandstoffen.

Persbericht

FinCo Fuel en African Clean Energy starten driejarige samenwerking

Alt
Rotterdam, 15 september 2020

De Nederlandse FinCo Fuel Group is een driejarige samenwerking gestart met African Clean Energy (ACE) rondom hun smart kooktoestel ACE One. De samenwerking komt voort uit de doelstelling van FinCo Fuel om de eigen bedrijfsactiviteiten CO2-neutraal te maken. FinCo Fuel investeert zowel middelen als kennis in ACE. Tevens werken de twee partijen samen om de resultaten van de ACE One beter meetbaar te maken, waardoor meer partners bij het project betrokken kunnen worden.