Artikel | Rotterdam, 3 december 2021

Nieuwe stap in duurzame financiering

Een bedrijf dat de ambitie heeft om verandering in gang te zetten, moet die ambitie overal in terug laten komen. Vanaf de oprichting in 2013 heeft FinCo Fuel ervoor gezorgd dat de verduurzaming van de energiemarkt elk jaar steviger verankerd werd in het DNA van de organisatie en de strategie. Niet alleen door de eigen processen continu te vergroenen en aan te passen aan de nieuwe tijd, ook door te investeren in steeds schonere brandstoffen, waardoor ook onze klanten hun CO2-uitstoot kunnen verkleinen.
SDG goals FinCo Fuel

Afgelopen zomer hebben wij onze duurzaamheidsdoelstellingen verder uitgewerkt aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s, Sustainable Development Goals), zoals die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties (zie kader). En onlangs zetten we weer een nieuwe stap: we hebben onze duurzaamheidsambities ook verwerkt in onze nieuwe financiering. Hiermee wil FinCo Fuel Group de eigen rol als frontrunner in de energietransitie onderstrepen.

‘Wij zijn als eerste duurzame brandstoffenbedrijf gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder,’ aldus Nicolai Knop, Group Finance & Treasury Manager van FinCo Fuel. ‘Daarmee brengen we onze eigen CO2-footprint in kaart en werken we steeds verder aan de vermindering van de uitstoot van onze eigen organisatie en processen. Daarnaast werken we met onze klanten samen om de CO2-emissies te reduceren met nieuwe, geavanceerde (bio)brandstoffen. Onze nieuwe kredietfaciliteit is direct gekoppeld aan onze duurzaamheidsambities. De renteopslag hangt af van de mate waarin wij onze doelstellingen realiseren.’


Als speler van formaat kan FinCo Fuel een grote bijdrage leveren aan de overgang naar low-carbon brandstoffen. De herfinanciering is daarbij een wezenlijke en noodzakelijke stap voorwaarts. ‘Met de presentatie van het Fit for 55-pakket van de Europese Commissie en de klimaatconferentie COP26 in Glasgow is 2021 een cruciaal jaar in de strijd tegen klimaatverandering en de versnelling die de wereld nu moet inzetten richting een duurzame toekomst,’ zegt Hans Wouda, CFO van FinCo Fuel. ‘FinCo Fuel committeert zich volledig aan de rol van frontrunner in de energietransitie. Het vertrouwen van onze huisbanken in onze strategie en ambities is daarbij essentieel.’

In 2015 stelden de Verenigde Naties de SDG’s vast. Wereldwijd moeten die naar een beter en duurzamer 2030 leiden. Er zijn 17 doelstellingen en 169 targets om ze te bewerkstelligen. De verschillende lidstaten moeten zelf zorgen dat die worden omgezet in nationaal beleid. FinCo Fuel Group heeft zich gecommitteerd aan vier SDG’s:

  • Betaalbare en duurzame energie (7): Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen;
  • Verantwoorde consumptie en productie (12): Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen;
  • Aanpak klimaatverandering (13): Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden;
  • Leven op het land (15): Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Deel dit bericht
nl
Artikel

Meer CO2-besparing dan verwacht

Meer CO2-besparing dan verwacht
Rotterdam, 18 maart 2022

Een brandstof- en CO2-besparing van 14% – welke scheepscharteraar wil dat nu niet? Peterson Energy Logistics en Gulf Bunkering, beide gevestigd in Den Helder, gingen een lucratieve samenwerking aan. De resultaten gaan alle verwachtingen te boven.

Artikel

Stap voorwaarts in vergroening: over de introductie van bio-methanol

Stap voorwaarts in vergroening
Rotterdam, 28 december 2021

Bij FinCo Fuel zijn we altijd op zoek naar beter. Betere grondstoffen, betere conversietechnologieën die resulteren in brandstoffen met nog meer CO2-besparing. Dat is een voortdurende zoektocht, waarin we kennis vergaren over en ervaring opdoen met verschillende geavanceerde producten die kunnen worden bijgemengd. Zo hebben we onlangs in ons FinCo Fuel distributiecentrum een test gedaan met het bijmengen van een nieuw bio-product: bio-methanol.

Artikel

De best mogelijke energiemix: FinCo Fuel en EQUANS werken samen aan Nederlandse elektrificatie

De best mogelijke energiemix
Rotterdam, 23 december 2021

FinCo Fuel en EQUANS, marktleider in duurzame technische dienstverlening, gaan een driejarige samenwerking aan. Het doel is om de e-mobiliteit in Nederland verder te stimuleren. Het is voor het eerst dat FinCo Fuel hierin strategische stappen zet.

Artikel

Eindelijk eens die problemen oplossen

Eindelijk eens die problemen oplossen
Rotterdam, 13 oktober 2021

Onlangs won African Clean Energy de EY Social Impact Entrepreneur of the Year Award, een onderscheiding voor succesvolle en innovatieve initiatieven die de wereld mooier en beter maken. Het was een prachtige beloning voor dat waar ACE al tien jaar mee bezig is: ervoor zorgen dat de armste huishoudens ter wereld toegang hebben tot schone energievoorzieningen. Inmiddels heeft het familiebedrijf al meer dan 70 duizend exemplaren van de ACE One verkocht: een hybride kooktoestel die biomassa verbrandt op een schone manier: door middel van een ventilator die op zonne-energie loopt. Gebruikers hoeven niet langer op open vuur te koken, wat de luchtkwaliteit en hun gezondheid ten goede komt. Ze kunnen er hun eten op maken en er hun mobiele telefoons mee opladen. Bovendien zorgt de ACE One voor een aanzienlijke CO2-reductie.