Artikel | Rotterdam, 30 juni 2021

Met FinCo Fuel op weg naar een CO₂-neutrale wereld

Er gebeurt op dit moment van alles in onze sector. Een maand geleden stelde de IEA (International Energy Agency) dat er een einde moet komen aan investeringen in nieuwe projecten voor de winning van fossiele brandstoffen. De komende tien jaar zijn volgens het energieagentschap cruciaal voor het terugbrengen van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ook droeg de rechter Shell op om de voorgenomen CO2-reductie te verhogen en te versnellen én kreeg het bedrijf de opdracht om de CO2-emissies van zijn klanten te verminderen. Daarnaast zet de Europese Unie middels de Green Deal in op versnelde CO2-vermindering en nieuwe klimaatdoelstellingen. Het is de verwachting dat de Europese Commissie binnenkort met nieuwe maatregelen komt die uitgaan van 55 procent CO2-besparing in 2030.

Vanwege al deze belangrijke veranderingen en bewegingen in het veld heeft FinCo een artikel in Het Financieele Dagblad geregeld. Daarin vertellen we wat we doen en waarom, en wat dat allemaal oplevert. We vertellen ons verhaal in de hoop dat we anderen inspireren en meenemen in de veranderingen. Want zoals Jan-Willem van der Velden in dit stuk zegt: ‘Voor ons kan de energietransitie niet snel genoeg gaan.’

Lees hier het artikel.

Alt

nl
Artikel

Meer CO2-besparing dan verwacht

Meer CO2-besparing dan verwacht
Rotterdam, 18 maart 2022

Een brandstof- en CO2-besparing van 14% – welke scheepscharteraar wil dat nu niet? Peterson Energy Logistics en Gulf Bunkering, beide gevestigd in Den Helder, gingen een lucratieve samenwerking aan. De resultaten gaan alle verwachtingen te boven.

Artikel

Stap voorwaarts in vergroening: over de introductie van bio-methanol

Stap voorwaarts in vergroening
Rotterdam, 28 december 2021

Bij FinCo Fuel zijn we altijd op zoek naar beter. Betere grondstoffen, betere conversietechnologieën die resulteren in brandstoffen met nog meer CO2-besparing. Dat is een voortdurende zoektocht, waarin we kennis vergaren over en ervaring opdoen met verschillende geavanceerde producten die kunnen worden bijgemengd. Zo hebben we onlangs in ons FinCo Fuel distributiecentrum een test gedaan met het bijmengen van een nieuw bio-product: bio-methanol.

Artikel

De best mogelijke energiemix: FinCo Fuel en EQUANS werken samen aan Nederlandse elektrificatie

De best mogelijke energiemix
Rotterdam, 23 december 2021

FinCo Fuel en EQUANS, marktleider in duurzame technische dienstverlening, gaan een driejarige samenwerking aan. Het doel is om de e-mobiliteit in Nederland verder te stimuleren. Het is voor het eerst dat FinCo Fuel hierin strategische stappen zet.

Artikel

Nieuwe stap in duurzame financiering

SDG goals FinCo Fuel
Rotterdam, 3 december 2021

Een bedrijf dat de ambitie heeft om verandering in gang te zetten, moet die ambitie overal in terug laten komen. Vanaf de oprichting in 2013 heeft FinCo Fuel ervoor gezorgd dat de verduurzaming van de energiemarkt elk jaar steviger verankerd werd in het DNA van de organisatie en de strategie. Niet alleen door de eigen processen continu te vergroenen en aan te passen aan de nieuwe tijd, ook door te investeren in steeds schonere brandstoffen, waardoor ook onze klanten hun CO2-uitstoot kunnen verkleinen.