Artikel | Rotterdam, 30 juni 2022

FinCo verbindt zich aan Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit najaar start bij onze Rotterdamse buren, Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), een nieuwe reeks programma’s gericht op de toekomstige leiders van de energietransitie. Het programma wordt gehost door de business school van de EUR, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit (RSM), een van Europa’s beste opleidingen op dit gebied. FinCo Groep is zeer verheugd één van de vijftien founding partners te zijn van dit programma, dat vakken en specialisaties aanbiedt op zowel bachelor- en masterniveau als aan leidinggevenden die al langere tijd werkzaam zijn.

Iedereen die zich de afgelopen jaren heeft gebogen over de energietransitie weet hoe ontzettend complex dit vraagstuk is en hoe belangrijk het is dat verschillende partijen daarin met elkaar samenwerken. RSM wil dat studenten en leidinggevenden niet alleen kennis opdoen over de energietransitie, maar dat ze ook worden geschoold in een integrale, allesomvattende benadering en aanpak. Dat ze niet alleen weet hebben van technologische innovaties, maar ook van wetgeving, financiën, geopolitiek, kapitaalmarkten, menselijk gedrag en sociale vernieuwingen. Brede kennis is nodig om de komende jaren de noodzakelijke veranderingen te kunnen doorvoeren.

Ook zal veel aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden, zoals het voorgaan in transities, stakeholdermanagement en communicatie. Om ervoor te zorgen dat deze vaardigheden een brede basis krijgen, werkt RSM samen met Technische Universiteit Delft en de andere faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

De huidige leiders kunnen nog een paar jaar hun competentie delen, voordat ze het stokje doorgeven aan de volgende generatie. We willen deze jonge mensen zo snel mogelijk voeden met kennis over wetenschap, bestuurskunde en business. En in dezelfde tijd kunnen wij ook leren van hun standpunten en ideeën.

Voor FinCo Fuel biedt dit een unieke kans om zowel onze eigen kennis en ervaring te delen als nieuwe op te doen. Daarnaast is het een mooie manier om voeling te houden met precies die jonge generatie talentvolle transitie-experts, die onze duurzame organisatie in de nabije toekomst kunnen versterken en voortzetten. Behalve het veelomvattende opleidingsprogramma is een van de andere ambities het opzetten van een community, waar kennis kan worden uitgewisseld en leden van verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten. Wij kunnen niet wachten.

quote quote

Dit is een unieke kans voor FinCo om onze eigen kennis en ervaring te delen met de nieuwe generatie talentvolle transitie-experts.

nl
Artikel

Altijd een stap verder met duurzame biodiesel

Rotterdam, 24 november 2022

Dat FinCo duidelijk duurzaamheidsdoelen nastreeft en daarin voorop wil lopen, heeft er vanaf het begin ingezeten. Bij de oprichting in 2013 stonden biobrandstoffen al hoog op de lijst. Nu, bijna 10 jaar later, hebben we een duidelijke functie in de markt. We leveren onze klanten producten die zowel duurzaam als technisch betrouwbaar zijn en proberen ze daarnaast zo vertrouwd mogelijk te maken met biobrandstoffen. Wij zorgen ervoor dat biobrandstoffen en reguliere brandstoffen steeds dichter bij elkaar komen.

Artikel

Een tijdperk van mogelijkheden

Rotterdam, 21 juli 2022

De komende jaren moeten we alles op alles zetten om de CO2-emissies wereldwijd te laten dalen. We willen symbool staan voor de transitie die alle energiebedrijven moeten doormaken. Het roer is omgegooid en ons duurzame productportfolio verandert razendsnel. We hebben de mensen, de resources en de innovatiekracht om het verschil te maken en bij te dragen aan een duurzamere wereld. Maar we kunnen dit niet alleen.

Artikel

Snel groeien, óók in elektriciteit

Rotterdam, 27 oktober 2022

Bij FinCo zijn we goed in het doorgronden van de complexiteit en in het begrijpelijk maken van de wetgeving voor onze organisatie en voor onze klanten. Wat betekent het als we een nieuwe energiedrager, zoals elektriciteit, aan ons productportfolio toevoegen? Aan welke regels moeten we dan voldoen, hoe kunnen we dit verkopen en aan wie?

Artikel

Een stap dichterbij het behalen van onze ESG duurzaamheidsdoelen – FinCo beloond met een zilveren medaille door EcoVadis

FinCo beloond met een zilveren medaille door EcoVadis
Rotterdam, 9 mei 2022

Binnen FinCo Fuel Group dagen we onszelf altijd uit om de meest efficiënte en duurzame oplossingen te bieden. We willen onze klanten helpen met hun zoektocht naar CO2-reductie. Tegelijkertijd zijn we altijd op zoek naar manieren om binnen onze organisatie te verbeteren. Wat kunnen wij doen om bij te dragen aan een betere, duurzamere wereld?