Artikel | Rotterdam, 5 april 2022

Eerste stap naar heropening pelletfabriek van het Coega Biomass Centre

Vanaf februari 2022 is Pellet Tech Africa, een samenwerkingsverband van iLive SA en Partners for Innovation, volledig eigenaar van de pelletfabriek van het Coega Biomass Centre in Gqeberha (Port Elizabeth), Zuid-Afrika. Dit werd mogelijk gemaakt door financiering van FinCo Fuel Group en Partners for Innovation. De volledige financiële afsluiting van de renovatie van de fabriek wordt verwacht in juni 2022. De fabriek, met een potentiële jaarlijkse capaciteit van 120 kton, zal naar verwachting in het najaar van 2022 in bedrijf worden genomen.

Pellet Tech Africa heeft onlangs een overeenkomst ondertekend voor de levering van biomassa en een voorlopige afnameovereenkomst met een Europese klant voor de levering van witte pellets. De leverings- en afnameovereenkomsten leggen een solide basis voor de herinrichting van de installatie van het Coega Biomass Centre (CBC).

Het doel van het Coega Biomass Centre is de ontwikkeling van een rendabele bevoorradingsketen voor grondstoffen uit biomassa-afvalmaterialen, waardoor lokale gemeenschappen en internationale markten toegang krijgen tot schone en betaalbare energie. De fabriek is gevestigd in de Coega Development Zone in Port Elizabeth, bedoeld om buitenlandse investeringen aan te trekken om de lokale economische groei te stimuleren.

 

Voorbereidende activiteiten

Sinds de overname van de stilgelegde pelletfabriek in 2020 zijn verschillende voorbereidende studies uitgevoerd om de economische, sociaaleconomische en technische levensvatbaarheid te bepalen, evenals de impact van de fabriek binnen de regio.

Er is vooruitgang geboekt bij het opzetten van een aanvoerketen voor vaste biomassa, waarbij de beschikbaarheid van grondstoffen voor ten minste 10 jaar is aangetoond. Uitheemse invasieve planten (IAP's) zullen een belangrijke grondstofbron voor de productie van pellets worden. Uit studies blijkt dat de capaciteit van de fabriek voldoende zal zijn om 900 ha AIP's per jaar te rooien en zo tot 3 miljoen m³ water te besparen. Contracten voor de levering van grondstoffen voor de eerste 2,5 jaar van de productie zijn ondertekend. Pelletiseringstesten hebben aangetoond dat het product voldoet aan de internationale kwaliteits- en Europese duurzaamheidseisen.

Duurzame ambities

Het management van iLive South Africa heeft zich sinds 2002 actief beziggehouden met technologieontwikkeling in de biobrandstofindustrie en heeft in 2010 iLive SA opgericht om groene brandstofprojecten te realiseren. De overname van CBC betekent het begin van de productie van vaste brandstoffen voor iLive SA en hun routekaart naar geavanceerde productie van hernieuwbare vloeibare brandstoffen.  

Als leverancier van duurzame transportbrandstoffen zet FinCo Fuel zich in voor de vermindering van de CO2-uitstoot en de verbetering van de sociaaleconomische omstandigheden. De financiering van de herstart van de CBC-pelletfabriek past in FinCo's ambitie om een sleutelrol te spelen in de toeleveringsketen. Dit omvat de toegang tot biomassaresiduen, de duurzame oogst en verwerking van het materiaal en de omzetting in koolstofarme transportbrandstoffen.

Voor Partners for Innovation zijn de financiering en het eigenaarschap logische volgende stappen in haar projectontwikkelingsactiviteiten en ambities om duurzame milieu- en sociaaleconomische effecten te realiseren.

 

Operationeel najaar 2022

De fabriek zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 operationeel worden. Wanneer ze volledig operationeel is, zal CBC meer dan 600 banen creëren in de oogst, de logistiek en de pelletfabriek zelf. Witte pellets zijn perfect geschikt om te worden verbrand in schone kooktoestellen, in industriële ovens voor de opwekking van stoom en elektriciteit, en als vervanger van steenkool voor de productie van elektriciteit of biobrandstoffen.

Het consortium overweegt ook torrefactietechnologie in de fabriek te introduceren om zwarte (getorrificeerde) pellets te produceren. Deze pellets zijn perfect geschikt om steenkool te vervangen.

 

Lees meer over het Coega Biomass Centre.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melody Fang, Business Development Manager Biomassa bij FinCo.

nl
Artikel

Een tijdperk van mogelijkheden

Rotterdam, 21 juli 2022

De komende jaren moeten we alles op alles zetten om de CO2-emissies wereldwijd te laten dalen. We willen symbool staan voor de transitie die alle energiebedrijven moeten doormaken. Het roer is omgegooid en ons duurzame productportfolio verandert razendsnel. We hebben de mensen, de resources en de innovatiekracht om het verschil te maken en bij te dragen aan een duurzamere wereld. Maar we kunnen dit niet alleen.

Artikel

Snel groeien, óók in elektriciteit

Rotterdam, 27 oktober 2022

Bij FinCo zijn we goed in het doorgronden van de complexiteit en in het begrijpelijk maken van de wetgeving voor onze organisatie en voor onze klanten. Wat betekent het als we een nieuwe energiedrager, zoals elektriciteit, aan ons productportfolio toevoegen? Aan welke regels moeten we dan voldoen, hoe kunnen we dit verkopen en aan wie?

Artikel

Een voortrekkersrol met HVO

Rotterdam, 1 september 2022

Om CO2-emissies wereldwijd te laten delen zetten we versneld duurzame energiedragers in en faseren we fossiele brandstoffen uit. Eén van de mooiste brandstoffen die we daarvoor gebruiken is HVO, een synthetische diesel die wordt geproduceerd uit rest- en afvalstromen uit de voedselindustrie of uit industriële processen. HVO is daarnaast ook nog eens een heel duurzame brandstof: het reduceert tot 89 procent CO2 en zorgt voor een schone verbranding, zowel op het land als op het water.

Artikel

Altijd een stap verder met duurzame biodiesel

Rotterdam, 24 november 2022

Dat FinCo duidelijk duurzaamheidsdoelen nastreeft en daarin voorop wil lopen, heeft er vanaf het begin ingezeten. Bij de oprichting in 2013 stonden biobrandstoffen al hoog op de lijst. Nu, bijna 10 jaar later, hebben we een duidelijke functie in de markt. We leveren onze klanten producten die zowel duurzaam als technisch betrouwbaar zijn en proberen ze daarnaast zo vertrouwd mogelijk te maken met biobrandstoffen. Wij zorgen ervoor dat biobrandstoffen en reguliere brandstoffen steeds dichter bij elkaar komen.