Artikel | Rotterdam, 9 mei 2022

Een stap dichterbij het behalen van onze ESG duurzaamheidsdoelen – FinCo beloond met een zilveren medaille door EcoVadis

Binnen FinCo Fuel Group dagen we onszelf altijd uit om de meest efficiënte en duurzame oplossingen te bieden. We willen onze klanten helpen met hun zoektocht naar CO2-reductie. Tegelijkertijd zijn we altijd op zoek naar manieren om binnen onze organisatie te verbeteren. Wat kunnen wij doen om bij te dragen aan een betere, duurzamere wereld?
FinCo beloond met een zilveren medaille door EcoVadis

Om een duurzame toekomst mogelijk te maken, dienen individuen en (publieke) organisaties bij beslissingen rekening te houden met ESG (Environmental, Social en Governance) aspecten. Deze drie factoren staan centraal bij het uitvoeren van een duurzaamheidsmeting bij een organisatie. Om inzicht te krijgen in onze huidige status op het gebied van ESG, hebben we besloten een duurzaamheidsbeoordeling uit te laten voeren. Deze beoordeling is uitgevoerd door ’s werelds grootste en betrouwbare beoordelaar, genaamd EcoVadis.

De EcoVadis duurzaamheidsbeoordelingsmethodologie is een evaluatie van hoe goed een bedrijf de principes van duurzaamheid/CSR heeft geïntegreerd in zijn bedrijfs- en managementsysteem. Het is gebaseerd op zeven basisprincipes. De methodologie is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen, waaronder het Global Reporting Initiative, het Global Compact van de Verenigde Naties en de ISO 26000. 

De Sustainability Scorecard illustreert de prestaties op 21 indicatoren in vier thema's: Milieu, Arbeid en mensenrechten, Ethiek en Duurzame inkoop.

Na de beoordeling is FinCo beloond met een zilveren medaille. Dit betekent dat we bij de 15% hoogst scorende bedrijven in onze sector behoren. Kijkend naar de toekomst ontwikkelen we een ambitieus programma om in 2026 platinum te behalen. Onze zoektocht naar verbetering staat nooit stil!

nl
Artikel

FincoEnergies: Nieuwe naam, zelfde missie

Rotterdam, 24 mei 2023

FincoEnergies is een onafhankelijke toonaangevende aanbieder van duurzame energieoplossingen. Onze missie is om onze klanten te helpen versnellen naar een betere wereld. Bij FincoEnergies richten we ons op het aanbieden van koolstofarme energie en decarbonisatie-oplossingen. Met deze oplossingen geven we onze klanten de mogelijkheid om hun uitstoot te berekenen, te verminderen, te compenseren en te neutraliseren.

Artikel

Tijdwinst

Rotterdam, 23 februari 2023

Er zijn meerdere redenen waarom methanol interessant is voor FinCo en de markten die wij bedienen. Ten eerste is methanol een vloeistof. Daarmee past-ie dus perfect in ons bestaande logistieke systeem. Ten tweede kun je methanol van bijna elke rest- en afvalstroom maken die je maar kunt bedenken, de grondstoffen zijn dus eigenlijk altijd leverbaar. Bovendien is het productieproces van methanol betrekkelijk eenvoudig en kost het verhoudingsgewijs weinig energie. En omdat je het maakt van duurzame grondstoffen, heeft het product een hele lage CO2-voetafdruk, met besparingen van wel 80 tot hoog in de 90 procent. Als we het hebben over methanol, bedoelen we dus altijd biomethanol.

Artikel

Pionieren in duurzame biobrandstoffen

Rotterdam, 11 april 2023

Waarom wachten met de energietransitie? GoodFuels creëert momentum in de scheepvaart door duurzame brandstoffen te leveren die schepen vandaag al kunnen gebruiken. Door conti-nu ‘on top of our game’ te zijn, helpen we de scheepvaart om vandaag al te bewegen richting een groenere wereld. En dat is uitdagend, pionieren in deze branche. Naast ons huidige aan-bod van duurzame biobrandstoffen, gebaseerd op afval- en reststromen, ontwikkelen we ook alternatieve grondstoffen zoals bermgras, houtafval en rioolslib.

Artikel

Een tijdperk van mogelijkheden

Rotterdam, 21 juli 2022

De komende jaren moeten we alles op alles zetten om de CO2-emissies wereldwijd te laten dalen. We willen symbool staan voor de transitie die alle energiebedrijven moeten doormaken. Het roer is omgegooid en ons duurzame productportfolio verandert razendsnel. We hebben de mensen, de resources en de innovatiekracht om het verschil te maken en bij te dragen aan een duurzamere wereld. Maar we kunnen dit niet alleen.