Artikel | Rotterdam, 9 mei 2022

Een stap dichterbij het behalen van onze ESG duurzaamheidsdoelen – FinCo beloond met een zilveren medaille door EcoVadis

Binnen FinCo Fuel Group dagen we onszelf altijd uit om de meest efficiënte en duurzame oplossingen te bieden. We willen onze klanten helpen met hun zoektocht naar CO2-reductie. Tegelijkertijd zijn we altijd op zoek naar manieren om binnen onze organisatie te verbeteren. Wat kunnen wij doen om bij te dragen aan een betere, duurzamere wereld?
FinCo beloond met een zilveren medaille door EcoVadis

Om een duurzame toekomst mogelijk te maken, dienen individuen en (publieke) organisaties bij beslissingen rekening te houden met ESG (Environmental, Social en Governance) aspecten. Deze drie factoren staan centraal bij het uitvoeren van een duurzaamheidsmeting bij een organisatie. Om inzicht te krijgen in onze huidige status op het gebied van ESG, hebben we besloten een duurzaamheidsbeoordeling uit te laten voeren. Deze beoordeling is uitgevoerd door ’s werelds grootste en betrouwbare beoordelaar, genaamd EcoVadis.

De EcoVadis duurzaamheidsbeoordelingsmethodologie is een evaluatie van hoe goed een bedrijf de principes van duurzaamheid/CSR heeft geïntegreerd in zijn bedrijfs- en managementsysteem. Het is gebaseerd op zeven basisprincipes. De methodologie is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen, waaronder het Global Reporting Initiative, het Global Compact van de Verenigde Naties en de ISO 26000. 

De Sustainability Scorecard illustreert de prestaties op 21 indicatoren in vier thema's: Milieu, Arbeid en mensenrechten, Ethiek en Duurzame inkoop.

Na de beoordeling is FinCo beloond met een zilveren medaille. Dit betekent dat we bij de 15% hoogst scorende bedrijven in onze sector behoren. Kijkend naar de toekomst ontwikkelen we een ambitieus programma om in 2026 platinum te behalen. Onze zoektocht naar verbetering staat nooit stil!

nl
Artikel

Biomarkten die nog niet bestaan

Rotterdam, 22 september 2022

Het energiesysteem van de toekomst bestaat uit allerlei verschillende innovatieve oplossingen. Deze innovaties verschillen per markt en modaliteit, voor wegverkeer zijn er andere oplossingen nodig dan voor de scheep- of luchtvaart. We kijken daarom naar zowel nieuwe duurzame grondstoffen als naar grensverleggende conversie technologieën om deze grondstoffen om te zetten naar verschillende geschikte energiedragers. Dat betekent dat we niet alleen naar vloeibare brandstoffen kijken, maar ook naar waterstof en elektriciteit.

Artikel

Altijd een stap verder met duurzame biodiesel

Rotterdam, 24 november 2022

Dat FinCo duidelijk duurzaamheidsdoelen nastreeft en daarin voorop wil lopen, heeft er vanaf het begin ingezeten. Bij de oprichting in 2013 stonden biobrandstoffen al hoog op de lijst. Nu, bijna 10 jaar later, hebben we een duidelijke functie in de markt. We leveren onze klanten producten die zowel duurzaam als technisch betrouwbaar zijn en proberen ze daarnaast zo vertrouwd mogelijk te maken met biobrandstoffen. Wij zorgen ervoor dat biobrandstoffen en reguliere brandstoffen steeds dichter bij elkaar komen.

Artikel

Een tijdperk van mogelijkheden

Rotterdam, 21 juli 2022

De komende jaren moeten we alles op alles zetten om de CO2-emissies wereldwijd te laten dalen. We willen symbool staan voor de transitie die alle energiebedrijven moeten doormaken. Het roer is omgegooid en ons duurzame productportfolio verandert razendsnel. We hebben de mensen, de resources en de innovatiekracht om het verschil te maken en bij te dragen aan een duurzamere wereld. Maar we kunnen dit niet alleen.

Artikel

Een voortrekkersrol met HVO

Rotterdam, 1 september 2022

Om CO2-emissies wereldwijd te laten delen zetten we versneld duurzame energiedragers in en faseren we fossiele brandstoffen uit. Eén van de mooiste brandstoffen die we daarvoor gebruiken is HVO, een synthetische diesel die wordt geproduceerd uit rest- en afvalstromen uit de voedselindustrie of uit industriële processen. HVO is daarnaast ook nog eens een heel duurzame brandstof: het reduceert tot 89 procent CO2 en zorgt voor een schone verbranding, zowel op het land als op het water.