Persbericht | Dordrecht, 10 april 2020

Defensie verduurzaamt met nieuwe duurzame FinCo brandstoffen

Defensie moet en wil vergroenen. De afhankelijkheid van fossiele brandstof wordt teruggebracht en het aandeel duurzame energie vergroot. Door bijmenging van biobrandstof aan wegdiesel zet Defensie een forse stap in het verduurzamen van haar vervoer. Vanaf april stroomt er synthetisch geproduceerde duurzame diesel uit de defensie-pompen.
Alt

Paul Damming van de afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen weet meer.
Defensie kiest voor de bijmenging van Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), een geavanceerde biobrandstof. Deze HVO wordt gemaakt door afvalstromen, zoals afgewerkte frituurolie, resten van bosbeheer en andere restafval, intensief te behandelen en om te werken naar dieselbrandstof. Daarvoor heeft Defensie nu een contract afgesloten met leverancier FinCo Fuel Nederland, die ook nog eens garandeert dat er geen grondstoffen als palmolie of raapzaadolie worden gebruikt. We willen nou eenmaal niet concurreren met de voedselvoorziening!

Strenge eisen
Klinkt goed, maar de brandstof die Defensie gebruikt, moet wel voldoen aan de strenge NATO F-54 specificatie. Daarnaast moet biobrandstof geschikt zijn voor langere perioden van opslag, net als fossiele diesel. “Geen probleem”, verzekert Damming, “de gebruikte biobrandstof wijkt duidelijk af van de biodiesel (FAME) die we kennen als 1e generatie. Vanwege slijmvorming is FAME niet geschikt voor langere opslag. Na het bijvoegen van de HVO voldoet het brandstofmengsel nog steeds volledig aan de benodigde specificatie van dieselbrandstof EN590, de basis voor de NATO-specificatie. De nieuwe diesel is dus ook geschikt voor langdurige opslag, als voertuigen langere tijd niet gebruikt worden of bij bijvoorbeeld noodstroomvoorzieningen.”

Tanken in missiegebied
En hoe zit het als je moet tanken in Afghanistan, Mali of welk crisisgebied dan ook? Daar zal vast geen biobrandstof voorhanden zijn... Damming: “Voor de eindgebruiker verandert er niets: er zijn geen consequenties voor opslag, slijtage in motoren of gebruik van het voertuig. Je auto rijdt echt wel door, ook al tank je de ene keer bio en een volgende keer (bijvoorbeeld in Afghanistan) weer ‘gewone’ diesel. Er kan door elkaar getankt worden, geen probleem.”

Minder uitstoot
Met de keus voor 20% bijmenging van duurzame HVO aan wegdiesel geeft Defensie invulling aan gewenste doelstellingen. De uitstoot van CO2 neemt met deze bijmenging met circa 17% af. Ook vermindert de emissie van fijnstof.

Pieter Peeters, CEO FinCo Fuel Nederland, is trots op de bijdrage die zijn bedrijf mag leveren aan de verduurzaming van het defensie materieel.
“Met de keuze voor HVO wordt er een kwalitatieve keuze gemaakt die ruim 9 miljoen kg CO2 besparing per jaar oplevert. Dit staat gelijk aan de opname van bijna een half miljoen bomen of de uitstoot van 400 huishoudens. Een mooi resultaat. Vanaf de eerste levering in april zullen wij jaarlijks 15.000 m3 brandstof en dus dagelijks 1-2 truckbeladingen verzorgen. Deze schonere brandstofmix is een mooie uitbereiding van onze samenwerking, die ook nog eens bijdraagt aan onze beide ambities: een schonere wereld”.

Man bij tankstation

Paul Damming: ‘Er kan straks gewoon diesel en biobrandstof door elkaar getankt worden. Voor de defensie-chauffeurs verandert er niets; zij kunnen gewoon blijven tanken, zoals hier bij het BOS laadstation in Stroe.’

Militair voeruig

In missiegebieden is niet altijd biobrandstof verkrijgbaar. Maakt niets uit, het voertuig rijdt toch wel door.

Finco co2 bewust

De met HVO bijgemengde diesel wordt vanaf april dagelijks met tankwagens aangevoerd vanuit FinCo in Amsterdam en overal in Nederland bij de defensie tanklocaties aangeleverd.

nl
Persbericht

FinCo Fuel gaat samenwerken met Advanced Methanol Rotterdam

De geavanceerde biobrandstoffaciliteit, Advanced Methanol Rotterdam (AMR), in de haven van Rotterdam.
Rotterdam, 20 april 2022

De geavanceerde biobrandstoffaciliteit, Advanced Methanol Rotterdam (AMR), zal in de haven van Rotterdam niet-recyclebaar afval omzetten in geavanceerde methanol, die door FinCo Fuel wordt afgenomen. Met de geavanceerde methanol worden de CO2-emissiereducties bereikt die in de richtlijn Hernieuwbare energie II (RED II) en het Fit-for-55-pakket zijn vastgesteld. De hernieuwbare brandstof zal fossiele brandstoffen vervangen, wat een aanzienlijke CO2-besparing oplevert.

Persbericht

Dalergy neemt activiteiten GoodFuels Road & Rail over

Alt
Rotterdam, 28 oktober 2021

Per 1 november neemt Dalergy (voorheen Dalhuisen Groep) de Nederlandse activiteiten voor weg- en bouwverkeer over van GoodFuels. Dalergy zal het merk GoodFuels via het dochterbedrijf CleanFuel Nederland verder uitbouwen onder de naam GoodFuels Road & Rail NL. Deze samenwerking zet beide partijen in hun kracht; expertise in verkoop en distributie van Dalergy worden ingezet voor de groeiende behoefte van klanten aan duurzame biobrandstoffen van GoodFuels.

Persbericht

FinCo Fuel neemt XBEE dealerschap voor Benelux over

Alt
Rotterdam, 7 juni 2021

FinCo Fuel heeft per 1 juni 2021 het dealerschap voor de distributie en verkoop van XBEE enzymtechnologie voor de Benelux overgenomen. Deze overname past bij de ambitie van FinCo Fuel om voorop te lopen in de overgang naar low-carbon brandstoffen.

Persbericht

FinCo Fuel en African Clean Energy starten driejarige samenwerking

Alt
Rotterdam, 15 september 2020

De Nederlandse FinCo Fuel Group is een driejarige samenwerking gestart met African Clean Energy (ACE) rondom hun smart kooktoestel ACE One. De samenwerking komt voort uit de doelstelling van FinCo Fuel om de eigen bedrijfsactiviteiten CO2-neutraal te maken. FinCo Fuel investeert zowel middelen als kennis in ACE. Tevens werken de twee partijen samen om de resultaten van de ACE One beter meetbaar te maken, waardoor meer partners bij het project betrokken kunnen worden.