Persbericht | Dordrecht, 19 februari 2020

Danser Group kiest definitief voor ChangeTL

Na een succesvolle testcase gaat de divisie binnenvaart van de Danser Group vol voor de biobrandstof ChangeTL. Dat meldt algemeen directeur Ben Maelissa aan Nieuwsblad Transport. Een opvallende keuze aangezien de groep te boek staat als lng-pionier in de binnenvaart en een van zijn koppelverbanden voor een hoop geld liet ombouwen om op het vloeibare gas te kunnen varen.

Alt

Vanwaar deze koerswijziging?
De weg naar vergroening hebben wij zo’n zeven jaar geleden al ingezet. Destijds hebben we ervoor gekozen het koppelverband ‘Eiger-Nordwand’ om te bouwen voor het varen op lng, waarbij we ons realiseerden dat het ging om een fossiele brandstof. Mede door overheidsbeleid is de keuze voor lng als transitiebrandstof een verkeerde geweest, want er is geen markt voor. We blijven er voorlopig wel gewoon mee doorvaren totdat het schip toe is aan nieuwe motoren.

Dus nu maar vol voor ChangeTL. Waarom?
ChangeTL is voor ons een tussenstap totdat er goedgekeurde systemen op de markt zijn waarmee je emissieloos kan varen. Om aan de vraag van onze opdrachtgevers naar milieuvriendelijker vervoer te voldoen, zijn we op zoek gegaan naar een product waarmee we een groene stap konden maken. In die zoektocht zijn we doodgegooid met allerlei mixen. Een van de dingen die ons over de streep heeft geholpen is dat de leverancier FinCo Fuel, heel transparant was over het product. Dus niet alleen de voordelen, maar ook vooral de nadelen durven te benoemen die ChangeTL mogelijk met zich meebrengt. Terwijl we al 24 man over de vloer hadden gekregen die alleen maar fantastische brandstof aan het leveren waren. Uiteindelijk hebben we voor dit goedje gekozen en hebben we met succes een test gedraaid op een van onze koppelverbanden.

Kun je iets meer vertellen over die test en de resultaten?
We hebben een van de twee hoofdmotoren van het koppelverband Alsace-Hollande een half jaar laten draaien op ChangeTL en de andere op normale diesel. Daardoor waren we in staat om de prestaties perfect te vergelijken. Na die zes maanden hebben we stap voor stap het hele schip gevoed met het spul. De resultaten spreken voor zich: een CO2-reductie van 16%, 33% minder roet en fijnstof en 20% minder uitstoot van NOx. Momenteel loopt ook een tweede koppelverband op ChangeTL en de bedoeling is dat uiteindelijk onze hele vloot (vier koppelverbanden, red.) erop gaat varen. We hopen natuurlijk dat ook de markt vertrouwen in een dergelijk product krijgt, waardoor we ook onze negentig charterschepen kunnen verleiden om over te stappen op deze brandstof.

 

Wat bedoel je met verleiden?
Het is gebruikelijk dat wij sowieso de brandstof van een ingehuurd schip betalen. Dan zou je zeggen: gooi het er gewoon erin en klaar. Zo werkt ‘t dus niet. De verhuurder is de eigenaar van het schip. Die moet er vertrouwen in hebben en het aandurven om die switch te maken. Het is niet wie betaalt, bepaalt. We hebben voor ogen in de loop van het jaar de vaste charterschepen zo ver te krijgen dat ze dit ook zien zitten.

 

Hoe gaan jullie hen verleiden?
Eerst moeten wij de brandstof uitgebreid testen op onze koppelverbanden om alle voors en tegens in kaart te brengen. En daarna de particuliere scheepseigenaren ervan overtuigen dat de markt erom vraagt dat zij ook moeten vergroenen. 16% minder CO2, 33% minder fijnstof en 20% minder NOx is goed nieuws voor het milieu. En omdat het een schonere brandstof is en daardoor beter verbrand, zou het ook beter moeten zijn voor je motoren, waardoor de onderhoudsintervallen langer kunnen worden. Of dat echt zo is, is pas op een langere termijn meetbaar. Om ze echt te kunnen verleiden heb je keihard bewijs nodig, maar we hebben geen haast.

Hoe groot is de investering die met de overstap op ChangeTL gepaard gaat?
De schepen hoeven niet te worden omgebouwd. De leverancier adviseerde wel om de brandstoftank helemaal schoon te maken. Dat hebben we gedaan, inclusief de leidingen tot aan de motor. Verder moet je de pakkingen goed in de gaten houden en in het begin wat meer filters vervangen. Dat is allemaal goed te overzien. De investering zit ’m met name in de hogere brandstofkosten, al heeft FinCo ons een dusdanige prijs kunnen aanbieden, en dat durven ze zelf ook hardop te zeggen, die maar iets verschilt met de normale diesel. Dan praat je over een paar procent meer.

En staat daar dan tegenover dat jullie het uithangbord worden voor deze brandstof?
Misschien dat FinCo dat graag zo zou zien, maar die afspraak is er niet en zou ik ook nooit maken.

Maar met deze brandstof kunnen jullie voorlopig wel vooruit?
Ja, het is allemaal goedgekeurd spul. Het voldoet aan de Europese normen. Wat dat betreft zijn we geen ongewis avontuur aangegaan, zoals bij het lng-verhaal. Het ongewisse zat hem meer in of het wel echt ging werken en of we geen last zouden krijgen met in elkaar draaiende motoren of lekkende pakkingen en dat soort zaken. Maar voorlopig zijn we tevreden dat we deze stap hebben gemaakt en hopen we dat andere reders snel zullen volgen.

 

Ben Maelissa, Algemeen directeur Danser Group

nl
Persbericht

Productieve pilot met 100% FAME voor de binnenvaart

Claudia Beumer, Global Accountmanager VT Group & Alex van der Made, Manager Supply FinCo Group
Rotterdam, 09 mei 2023

Het Nederlandse maritiem logistiek bedrijf VT Group (Verenigde Tankrederij BV) heeft de krachten gebundeld met FinCo Group, onafhankelijke leverancier van duurzame energieoplossingen, om samen een ambitieuze bijdrage te leveren aan de noodzakelijke CO2-reductie in de binnenvaartsector.

Persbericht

FinCo Fuel gaat samenwerken met Advanced Methanol Rotterdam

De geavanceerde biobrandstoffaciliteit, Advanced Methanol Rotterdam (AMR), in de haven van Rotterdam.
Rotterdam, 20 april 2022

De geavanceerde biobrandstoffaciliteit, Advanced Methanol Rotterdam (AMR), zal in de haven van Rotterdam niet-recyclebaar afval omzetten in geavanceerde methanol, die door FinCo Fuel wordt afgenomen. Met de geavanceerde methanol worden de CO2-emissiereducties bereikt die in de richtlijn Hernieuwbare energie II (RED II) en het Fit-for-55-pakket zijn vastgesteld. De hernieuwbare brandstof zal fossiele brandstoffen vervangen, wat een aanzienlijke CO2-besparing oplevert.

Persbericht

Dalergy neemt activiteiten GoodFuels Road & Rail over

Alt
Rotterdam, 28 oktober 2021

Per 1 november neemt Dalergy (voorheen Dalhuisen Groep) de Nederlandse activiteiten voor weg- en bouwverkeer over van GoodFuels. Dalergy zal het merk GoodFuels via het dochterbedrijf CleanFuel Nederland verder uitbouwen onder de naam GoodFuels Road & Rail NL. Deze samenwerking zet beide partijen in hun kracht; expertise in verkoop en distributie van Dalergy worden ingezet voor de groeiende behoefte van klanten aan duurzame biobrandstoffen van GoodFuels.

Persbericht

FinCo Fuel neemt XBEE dealerschap voor Benelux over

Alt
Rotterdam, 7 juni 2021

FinCo Fuel heeft per 1 juni 2021 het dealerschap voor de distributie en verkoop van XBEE enzymtechnologie voor de Benelux overgenomen. Deze overname past bij de ambitie van FinCo Fuel om voorop te lopen in de overgang naar low-carbon brandstoffen.