Artikel | Rotterdam, 22 september 2022

Biomarkten die nog niet bestaan

Het energiesysteem van de toekomst bestaat uit allerlei verschillende innovatieve oplossingen. Deze innovaties verschillen per markt en modaliteit, voor wegverkeer zijn er andere oplossingen nodig dan voor de scheep- of luchtvaart. We kijken daarom naar zowel nieuwe duurzame grondstoffen als naar grensverleggende conversie technologieën om deze grondstoffen om te zetten naar verschillende geschikte energiedragers. Dat betekent dat we niet alleen naar vloeibare brandstoffen kijken, maar ook naar waterstof en elektriciteit.

quote quote
We willen op voorhand geen enkele grondstof, technologie of energiedrager uitsluiten. We zijn altijd nieuwsgierig.

We zijn een organisatie die vooroploopt wat betreft kennis en expertise. Daarom doen we graag zelf onderzoek en laten we onze duurzame brandstoffen testen. Hiermee proberen we de kloof tussen beleid en techniek te dichten. Pas dan kunnen we zeggen: ‘We hebben de grondstof of brandstof getest met onze eigen innovatieve middelen en partners, en dit zijn onze bevindingen. Wat leren we hiervan? Hoe kunnen we verder?’

 

Onze Duurzaamheidsexpert Ratna Nataliani vertelt: ‘Wanneer we nieuwe grondstoffen beoordelen, kijken we verder dan alleen de milieuaspecten en richtlijnen. We kijken ook naar juridische, economische en sociale aspecten. Steeds weer stellen we ons de vraag: is dit echt een afvalstroom? Zodra we een redelijk duidelijk beeld hebben van de grondstof en groen licht krijgen van onze Sustainability Board, beginnen we met de zoektocht naar de grondstof of de op grondstoffen gebaseerde eindproducten.’

 

Benieuwd hoe onze Duurzaamheidsexpert nieuwe grondstoffen onderzoekt? Lees haar verhaal. 

 

nl
Artikel

Een tijdperk van mogelijkheden

Rotterdam, 21 juli 2022

De komende jaren moeten we alles op alles zetten om de CO2-emissies wereldwijd te laten dalen. We willen symbool staan voor de transitie die alle energiebedrijven moeten doormaken. Het roer is omgegooid en ons duurzame productportfolio verandert razendsnel. We hebben de mensen, de resources en de innovatiekracht om het verschil te maken en bij te dragen aan een duurzamere wereld. Maar we kunnen dit niet alleen.

Artikel

Een stap dichterbij het behalen van onze ESG duurzaamheidsdoelen – FinCo beloond met een zilveren medaille door EcoVadis

FinCo beloond met een zilveren medaille door EcoVadis
Rotterdam, 9 mei 2022

Binnen FinCo Fuel Group dagen we onszelf altijd uit om de meest efficiënte en duurzame oplossingen te bieden. We willen onze klanten helpen met hun zoektocht naar CO2-reductie. Tegelijkertijd zijn we altijd op zoek naar manieren om binnen onze organisatie te verbeteren. Wat kunnen wij doen om bij te dragen aan een betere, duurzamere wereld?

Artikel

Een voortrekkersrol met HVO

Rotterdam, 1 september 2022

Om CO2-emissies wereldwijd te laten delen zetten we versneld duurzame energiedragers in en faseren we fossiele brandstoffen uit. Eén van de mooiste brandstoffen die we daarvoor gebruiken is HVO, een synthetische diesel die wordt geproduceerd uit rest- en afvalstromen uit de voedselindustrie of uit industriële processen. HVO is daarnaast ook nog eens een heel duurzame brandstof: het reduceert tot 89 procent CO2 en zorgt voor een schone verbranding, zowel op het land als op het water.

Artikel

FinCo verbindt zich aan Erasmus Universiteit Rotterdam

Rotterdam, 30 juni 2022

Dit najaar start bij onze Rotterdamse buren, de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), een nieuwe reeks programma’s gericht op de toekomstige leiders van de energietransitie. Het programma wordt gehost door de business school van de EUR, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit (RSM), een van Europa’s beste opleidingen op dit gebied. FinCo Groep is zeer verheugd één van de vijftien founding partners te zijn van dit programma, dat vakken en specialisaties aanbiedt op zowel bachelor- en masterniveau als aan leidinggevenden die al langere tijd werkzaam zijn.