Media

Lees onze persberichten, artikelen en whitepapers en bekijk onze video’s en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Filter
Persbericht

Productieve pilot met 100% FAME voor de binnenvaart

Claudia Beumer, Global Accountmanager VT Group & Alex van der Made, Manager Supply FinCo Group
Rotterdam, 09 mei 2023

Het Nederlandse maritiem logistiek bedrijf VT Group (Verenigde Tankrederij BV) heeft de krachten gebundeld met FinCo Group, onafhankelijke leverancier van duurzame energieoplossingen, om samen een ambitieuze bijdrage te leveren aan de noodzakelijke CO2-reductie in de binnenvaartsector.

Artikel

FincoEnergies: Nieuwe naam, zelfde missie

Rotterdam, 24 mei 2023

FincoEnergies is een onafhankelijke toonaangevende aanbieder van duurzame energieoplossingen. Onze missie is om onze klanten te helpen versnellen naar een betere wereld. Bij FincoEnergies richten we ons op het aanbieden van koolstofarme energie en decarbonisatie-oplossingen. Met deze oplossingen geven we onze klanten de mogelijkheid om hun uitstoot te berekenen, te verminderen, te compenseren en te neutraliseren.

Artikel

Tijdwinst

Rotterdam, 23 februari 2023

Er zijn meerdere redenen waarom methanol interessant is voor FinCo en de markten die wij bedienen. Ten eerste is methanol een vloeistof. Daarmee past-ie dus perfect in ons bestaande logistieke systeem. Ten tweede kun je methanol van bijna elke rest- en afvalstroom maken die je maar kunt bedenken, de grondstoffen zijn dus eigenlijk altijd leverbaar. Bovendien is het productieproces van methanol betrekkelijk eenvoudig en kost het verhoudingsgewijs weinig energie. En omdat je het maakt van duurzame grondstoffen, heeft het product een hele lage CO2-voetafdruk, met besparingen van wel 80 tot hoog in de 90 procent. Als we het hebben over methanol, bedoelen we dus altijd biomethanol.

Artikel

Pionieren in duurzame biobrandstoffen

Rotterdam, 11 april 2023

Waarom wachten met de energietransitie? GoodFuels creëert momentum in de scheepvaart door duurzame brandstoffen te leveren die schepen vandaag al kunnen gebruiken. Door conti-nu ‘on top of our game’ te zijn, helpen we de scheepvaart om vandaag al te bewegen richting een groenere wereld. En dat is uitdagend, pionieren in deze branche. Naast ons huidige aan-bod van duurzame biobrandstoffen, gebaseerd op afval- en reststromen, ontwikkelen we ook alternatieve grondstoffen zoals bermgras, houtafval en rioolslib.

Artikel

Een stap dichterbij het behalen van onze ESG duurzaamheidsdoelen – FinCo beloond met een zilveren medaille door EcoVadis

FinCo beloond met een zilveren medaille door EcoVadis
Rotterdam, 9 mei 2022

Binnen FinCo Fuel Group dagen we onszelf altijd uit om de meest efficiënte en duurzame oplossingen te bieden. We willen onze klanten helpen met hun zoektocht naar CO2-reductie. Tegelijkertijd zijn we altijd op zoek naar manieren om binnen onze organisatie te verbeteren. Wat kunnen wij doen om bij te dragen aan een betere, duurzamere wereld?

Persbericht

FinCo Fuel gaat samenwerken met Advanced Methanol Rotterdam

De geavanceerde biobrandstoffaciliteit, Advanced Methanol Rotterdam (AMR), in de haven van Rotterdam.
Rotterdam, 20 april 2022

De geavanceerde biobrandstoffaciliteit, Advanced Methanol Rotterdam (AMR), zal in de haven van Rotterdam niet-recyclebaar afval omzetten in geavanceerde methanol, die door FinCo Fuel wordt afgenomen. Met de geavanceerde methanol worden de CO2-emissiereducties bereikt die in de richtlijn Hernieuwbare energie II (RED II) en het Fit-for-55-pakket zijn vastgesteld. De hernieuwbare brandstof zal fossiele brandstoffen vervangen, wat een aanzienlijke CO2-besparing oplevert.

Artikel

Jaarverslag demo

Jaarverslag Demo
Rotterdam, 9 mei 2022

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Artikel

Jaarverslag demo

Jaarverslag Demo
Rotterdam, 9 mei 2022

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Artikel

Een tijdperk van mogelijkheden

Rotterdam, 21 juli 2022

De komende jaren moeten we alles op alles zetten om de CO2-emissies wereldwijd te laten dalen. We willen symbool staan voor de transitie die alle energiebedrijven moeten doormaken. Het roer is omgegooid en ons duurzame productportfolio verandert razendsnel. We hebben de mensen, de resources en de innovatiekracht om het verschil te maken en bij te dragen aan een duurzamere wereld. Maar we kunnen dit niet alleen.

Artikel

Een voortrekkersrol met HVO

Rotterdam, 1 september 2022

Om CO2-emissies wereldwijd te laten delen zetten we versneld duurzame energiedragers in en faseren we fossiele brandstoffen uit. Eén van de mooiste brandstoffen die we daarvoor gebruiken is HVO, een synthetische diesel die wordt geproduceerd uit rest- en afvalstromen uit de voedselindustrie of uit industriële processen. HVO is daarnaast ook nog eens een heel duurzame brandstof: het reduceert tot 89 procent CO2 en zorgt voor een schone verbranding, zowel op het land als op het water.

Artikel

Biomarkten die nog niet bestaan

Rotterdam, 22 september 2022

Het energiesysteem van de toekomst bestaat uit allerlei verschillende innovatieve oplossingen. Deze innovaties verschillen per markt en modaliteit, voor wegverkeer zijn er andere oplossingen nodig dan voor de scheep- of luchtvaart. We kijken daarom naar zowel nieuwe duurzame grondstoffen als naar grensverleggende conversie technologieën om deze grondstoffen om te zetten naar verschillende geschikte energiedragers. Dat betekent dat we niet alleen naar vloeibare brandstoffen kijken, maar ook naar waterstof en elektriciteit.

Artikel

Verduurzamen middels waterstof

Rotterdam, 24 januari 2023

FinCo beweegt van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiedragers. En een van die nieuwe energiedragers is waterstof. Het is voor bedrijven in waterstof van belang dat ze op het juiste moment in contact zijn met de markt, dat ze precies weten wanneer welke sector van energiedrager wisselt. Heb je binnen deze sectoren geen netwerk, dan mis je dat moment. FinCo heeft die contacten; dat is waarom onze organisatie voor partijen in waterstof zo’n geschikte partner is.

Artikel

Visie op duurzame mobiliteitsbeleid

Rotterdam, 19 januari 2023

Wij zijn een van oorsprong Nederlandse brandstofleverancier actief op zowel land als te water. Als FinCo Group verzorgen wij momenteel 20% van de Nederlandse binnenlandse brandstoffenmarkt. Met een steeds groter wordend aandeel duurzame producten zijn wij voorloper in de transitie naar een duurzame energiemix in transport. FinCo heeft zich ten doel gesteld in 2035 maar liefst 80% van haar portfolio uit duurzame bronnen te halen.

Artikel

Altijd een stap verder met duurzame biodiesel

Rotterdam, 24 november 2022

Dat FinCo duidelijk duurzaamheidsdoelen nastreeft en daarin voorop wil lopen, heeft er vanaf het begin ingezeten. Bij de oprichting in 2013 stonden biobrandstoffen al hoog op de lijst. Nu, bijna 10 jaar later, hebben we een duidelijke functie in de markt. We leveren onze klanten producten die zowel duurzaam als technisch betrouwbaar zijn en proberen ze daarnaast zo vertrouwd mogelijk te maken met biobrandstoffen. Wij zorgen ervoor dat biobrandstoffen en reguliere brandstoffen steeds dichter bij elkaar komen.

Artikel

Snel groeien, óók in elektriciteit

Rotterdam, 27 oktober 2022

Bij FinCo zijn we goed in het doorgronden van de complexiteit en in het begrijpelijk maken van de wetgeving voor onze organisatie en voor onze klanten. Wat betekent het als we een nieuwe energiedrager, zoals elektriciteit, aan ons productportfolio toevoegen? Aan welke regels moeten we dan voldoen, hoe kunnen we dit verkopen en aan wie?

Artikel

FinCo verbindt zich aan Erasmus Universiteit Rotterdam

Rotterdam, 30 juni 2022

Dit najaar start bij onze Rotterdamse buren, de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), een nieuwe reeks programma’s gericht op de toekomstige leiders van de energietransitie. Het programma wordt gehost door de business school van de EUR, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit (RSM), een van Europa’s beste opleidingen op dit gebied. FinCo Groep is zeer verheugd één van de vijftien founding partners te zijn van dit programma, dat vakken en specialisaties aanbiedt op zowel bachelor- en masterniveau als aan leidinggevenden die al langere tijd werkzaam zijn.

Video

Gulf Bunkering en Peterson Energy Logistics werken samen aan het verduurzamen van de schepen door middel van ChangeXL

Rotterdam, 24 maart 2022

Een brandstof- en CO2-besparing van 14% – welke scheepscharteraar wil dat nu niet? Peterson Energy Logistics en Gulf Bunkering, beide gevestigd in Den Helder, gingen een lucratieve samenwerking aan. De resultaten gaan alle verwachtingen te boven.

Artikel

Meer CO2-besparing dan verwacht

Meer CO2-besparing dan verwacht
Rotterdam, 18 maart 2022

Een brandstof- en CO2-besparing van 14% – welke scheepscharteraar wil dat nu niet? Peterson Energy Logistics en Gulf Bunkering, beide gevestigd in Den Helder, gingen een lucratieve samenwerking aan. De resultaten gaan alle verwachtingen te boven.

Jaarverslag

Jaarverslag 2021

Jaarverslag FinCo 2021
Rotterdam, 15 juni 2022

Met trots presenteren we ons jaarboek 2021. Ook dit jaar kijken we terug kort op 2021: een periode dat opnieuw door de covid-19 pandemie werd gekleurd, maar waarin we ook een hoeveelheid CO2 wisten te reduceren.

Artikel

Stap voorwaarts in vergroening: over de introductie van bio-methanol

Stap voorwaarts in vergroening
Rotterdam, 28 december 2021

Bij FinCo Fuel zijn we altijd op zoek naar beter. Betere grondstoffen, betere conversietechnologieën die resulteren in brandstoffen met nog meer CO2-besparing. Dat is een voortdurende zoektocht, waarin we kennis vergaren over en ervaring opdoen met verschillende geavanceerde producten die kunnen worden bijgemengd. Zo hebben we onlangs in ons FinCo Fuel distributiecentrum een test gedaan met het bijmengen van een nieuw bio-product: bio-methanol.

Artikel

Eerste stap naar heropening pelletfabriek van het Coega Biomass Centre

Rotterdam, 5 april 2022

De financiering van de herstart van de CBC-pelletfabriek past in de ambitie van FinCo om een sleutelrol te spelen in de toeleveringsketen. Dit omvat de toegang tot biomassaresiduen, de duurzame oogst en verwerking van het materiaal en de omzetting in koolstofarme transportbrandstoffen.

Artikel

De best mogelijke energiemix: FinCo Fuel en EQUANS werken samen aan Nederlandse elektrificatie

De best mogelijke energiemix
Rotterdam, 23 december 2021

FinCo Fuel en EQUANS, marktleider in duurzame technische dienstverlening, gaan een driejarige samenwerking aan. Het doel is om de e-mobiliteit in Nederland verder te stimuleren. Het is voor het eerst dat FinCo Fuel hierin strategische stappen zet.

Artikel

Nieuwe stap in duurzame financiering

SDG goals FinCo Fuel
Rotterdam, 3 december 2021

Een bedrijf dat de ambitie heeft om verandering in gang te zetten, moet die ambitie overal in terug laten komen. Vanaf de oprichting in 2013 heeft FinCo Fuel ervoor gezorgd dat de verduurzaming van de energiemarkt elk jaar steviger verankerd werd in het DNA van de organisatie en de strategie. Niet alleen door de eigen processen continu te vergroenen en aan te passen aan de nieuwe tijd, ook door te investeren in steeds schonere brandstoffen, waardoor ook onze klanten hun CO2-uitstoot kunnen verkleinen.

Artikel

Eindelijk eens die problemen oplossen

Eindelijk eens die problemen oplossen
Rotterdam, 13 oktober 2021

Onlangs won African Clean Energy de EY Social Impact Entrepreneur of the Year Award, een onderscheiding voor succesvolle en innovatieve initiatieven die de wereld mooier en beter maken. Het was een prachtige beloning voor dat waar ACE al tien jaar mee bezig is: ervoor zorgen dat de armste huishoudens ter wereld toegang hebben tot schone energievoorzieningen. Inmiddels heeft het familiebedrijf al meer dan 70 duizend exemplaren van de ACE One verkocht: een hybride kooktoestel die biomassa verbrandt op een schone manier: door middel van een ventilator die op zonne-energie loopt. Gebruikers hoeven niet langer op open vuur te koken, wat de luchtkwaliteit en hun gezondheid ten goede komt. Ze kunnen er hun eten op maken en er hun mobiele telefoons mee opladen. Bovendien zorgt de ACE One voor een aanzienlijke CO2-reductie.

Persbericht

Dalergy neemt activiteiten GoodFuels Road & Rail over

Alt
Rotterdam, 28 oktober 2021

Per 1 november neemt Dalergy (voorheen Dalhuisen Groep) de Nederlandse activiteiten voor weg- en bouwverkeer over van GoodFuels. Dalergy zal het merk GoodFuels via het dochterbedrijf CleanFuel Nederland verder uitbouwen onder de naam GoodFuels Road & Rail NL. Deze samenwerking zet beide partijen in hun kracht; expertise in verkoop en distributie van Dalergy worden ingezet voor de groeiende behoefte van klanten aan duurzame biobrandstoffen van GoodFuels.

Jaarverslag

Jaarverslag 2020

Jaarverslag FinCo
Rotterdam, 1 juli 2021

Het FinCo Fuel jaarverslag van 2020 waarin de Rijn metafoor staat voor het proces van bewustwording. Een boek met niet alleen een overzicht van de resultaten, maar ook vol met interviews, fotoreportages, lees-, kijk- en luistertips.

Artikel

Met FinCo Fuel op weg naar een CO₂-neutrale wereld

Alt
Rotterdam, 30 juni 2021

Er gebeurt op dit moment van alles in onze sector. In Het Financieele Dagblad vertellen we wat we doen en waarom, en wat dat allemaal oplevert. We vertellen ons verhaal in de hoop dat we anderen inspireren en meenemen in de veranderingen. Want zoals Jan-Willem van der Velden in dit stuk zegt: ‘Voor ons kan de energietransitie niet snel genoeg gaan.’

Persbericht

FinCo Fuel neemt XBEE dealerschap voor Benelux over

Alt
Rotterdam, 7 juni 2021

FinCo Fuel heeft per 1 juni 2021 het dealerschap voor de distributie en verkoop van XBEE enzymtechnologie voor de Benelux overgenomen. Deze overname past bij de ambitie van FinCo Fuel om voorop te lopen in de overgang naar low-carbon brandstoffen.

Video

Transition Talks met Bart-Willem ten Cate

Rotterdam, 15 april 2021

Bart-Willem ten Cate, manager Renewables & Strategy, deelt hoe FinCo Fuel bijdraagt aan de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Artikel

Zonder biobrandstoffen blijven klimaatdoelstellingen 2030 een illusie

Bart-Willem ten Cate van FinCo Fuel geeft een blik op verkiezingsprogramma's 2021. Zonder biobrandstoffen blijven klimaatdoelstellingen 2030 een illusie
Rotterdam, 12 maart 2021

Een blik op de verschillende verkiezingsprogramma’s biedt vooralsnog weinig hoop als het gaat om het voldoende verminderen van de CO2-uitstoot. Ondanks alle goede bedoelingen blijven de klimaatdoelstellingen ver uit zicht. Niet voor niets maakten Europese regeringsleiders eind vorig jaar strengere afspraken: de uitstoot moet in 2030 met 55 procent zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. In de mobiliteitssector, Europees gezien de enige bedrijfstak waar de uitstoot sinds dat basisjaar is gestegen, valt de meeste winst te boeken. Daarvoor is helder beleid voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen cruciaal.

Artikel

GoodFuels: ‘Looking ahead to a better year’

Artikel

Verwarming brandstofsysteem tegen filterproblemen biodiesel?

Boot met containers in de haven om te tanken
22 februari 2021

Is het risicovol om schepen op biodiesel te laten varen? Volgens de Algemene Schippers Vereniging (ASV) kan de biodiesel-variant FAME (Fatty Acid Methyl Esters) leiden tot schade aan de motoren. Maar hoe denkt een brandstofleverancier hierover? Gerrit Slurink, manager Licorne Fuel, en Bart-Willem ten Cate, manager Renewables & Strategy, van FinCo Fuel Group vertellen over hun ervaringen.

Artikel

Waterstof beschikbaar op eigen bedrijventerrein door samenwerking Dalergy Group en Twinning Energy

 Waterstof beschikbaar op eigen bedrijventerrein door samenwerking Dalergy Group en Twinning Energy
Epe, 18 februari 2021

Dalergy Group en Twinning Energy gaan een samenwerking aan op het gebied van waterstof. Dalergy Group, waar onder andere Dalhuisen Olie en Gulf Nederland onder vallen, zet daarmee ‘een stap naar het toegankelijker maken van waterstof als brandstof’. De twee partijen gaan gezamenlijk waterstof aanbieden aan bedrijven met een (thuis)tankinstallatie.

Persbericht

FinCo Fuel en African Clean Energy starten driejarige samenwerking

Alt
Rotterdam, 15 september 2020

De Nederlandse FinCo Fuel Group is een driejarige samenwerking gestart met African Clean Energy (ACE) rondom hun smart kooktoestel ACE One. De samenwerking komt voort uit de doelstelling van FinCo Fuel om de eigen bedrijfsactiviteiten CO2-neutraal te maken. FinCo Fuel investeert zowel middelen als kennis in ACE. Tevens werken de twee partijen samen om de resultaten van de ACE One beter meetbaar te maken, waardoor meer partners bij het project betrokken kunnen worden.

Persbericht

FinCo verhuist naar Rotterdam

Alt
Dordrecht, 29 mei 2020

Vanwege de groei in activiteiten en het aantal medewerkers verhuist FinCo Fuel per 1 juni 2020 naar een ruimer kantoor aan de K.P. van der Mandelelaan 120 in Rotterdam. ‘Dit kantoor geeft meer uitstraling en heeft energie A label waardoor we onze ambities beter kunnen waarmaken’, aldus Jan-Willem van der Velden directielid van FinCo Fuel Group. ‘We zijn nu gereed voor een volgende fase van onze groei ambities vanuit Rotterdam.'

Persbericht

Defensie verduurzaamt met nieuwe duurzame FinCo brandstoffen

Alt
Dordrecht, 10 april 2020

Defensie moet en wil vergroenen. De afhankelijkheid van fossiele brandstof wordt teruggebracht en het aandeel duurzame energie vergroot. Door bijmenging van biobrandstof aan wegdiesel zet Defensie een forse stap in het verduurzamen van haar vervoer. Vanaf april stroomt er synthetisch geproduceerde duurzame diesel uit de defensie-pompen.

Jaarverslag

Jaarverslag 2019

Kantoor finco
Rotterdam, 1 maart 2020

Het jaarverslag 2019 van FinCo Fuel biedt niet alleen een overzicht van de resultaten en belangrijkste ontwikkelingen van FinCo Fuel Group over het jaar 2019.

Persbericht

Danser Group kiest definitief voor ChangeTL

Alt
Dordrecht, 19 februari 2020

Na een succesvolle testcase gaat de divisie binnenvaart van de Danser Group vol voor de biobrandstof ChangeTL. Dat meldt algemeen directeur Ben Maelissa aan Nieuwsblad Transport. Een opvallende keuze aangezien de groep te boek staat als lng-pionier in de binnenvaart en een van zijn koppelverbanden voor een hoop geld liet ombouwen om op het vloeibare gas te kunnen varen.

Persbericht

FinCo Fuel Group en GoodFuels bundelen krachten om hernieuwbare brandstoffen te versnellen

Alt
Dordrecht, 6 januari 2020

FinCo Fuel Group actief in de downsteam energiemarkt met een breed portfolio aan brandstoffen, breidt haar netwerk verder uit met een meerderheidsbelang in GoodNRG, moedermaatschappij van duurzame brandstof pionier GoodFuels. Deze samenwerking zet beide partijen in hun kracht; de sourcing, het supply management en de logistieke power van FinCo Fuel worden ingezet voor de groeiende behoefte van GoodFuels. Beide partijen verwachten hierdoor met meer impact bij te dragen aan de verdere reductie van CO2 en het versnellen van de energietransitie.

Video

Over FinCo Fuel

Dordrecht, 1 januari 2020

Een introductie over FinCo Fuel

Persbericht

PIB geeft schone energie aan Zuid-Afrikaanse huishoudens

Dordrecht, 7 november 2019

Het nieuwe PIB-programma 'Solid Biomass Opportunities in South Africa', gaat zorgen voor schone energie in Zuid-Afrikaanse huishoudens, en biobrandstoffen in Nederland. Een bedrijvencluster zal met dit programma bijdragen aan een duurzaam gebruik van houtachtige biomassa uit reststromen in Zuid-Afrika.

Persbericht

FinCo introduceert ChangeTL - een nieuwe en schone brandstof voor de binnenvaart

Dordrecht, july 23, 2019

FinCo Fuel Nederland B.V. introduces ChangeTL, a new fuel for the inland shipping industry with the unique combination of GTL, FAME and natural enzymes. This fuel provides a significant CO2 reduction of 16%. In addition, other emissions such as NOx (19%), soot and particulate matter (33%) are also drastically reduced. A good result at a competitive price, certainly in view of the recently signed Green Deal agreement that the inland shipping industry need to achieve 20% less CO2 emissions by 2024.

Persbericht

Clean transportation fuel in exchange for collected non-recyclable plastics

Dordrecht, 18 juni 2019

IGES, FinCo en CIV Texel werken samen om niet-recyclebaar plastic afval uit de Noordzee te verzamelen en dit te verwerken tot schone dieselbrandstof voor de Texelse vissersvloot.

Persbericht

FinCo introduceert een nieuw logo

Dordrecht, 15 april 2019

FinCo introduceert een nieuwe corporate identity en een nieuw logo. Deze verandering past bij de verdere groei van de organisatie met een intensieve focus op het aanbieden van schonere brandstoffen.

Persbericht

IGES en FinCo werken samen aan nieuwe schonere transportbrandstof uit niet-recyclebaar plastic

Amsterdam / Dordrecht, 14 februari, 2019

Integrated Green Energy Solutions (IGES) en FinCo Fuel Nederland B.V. (FinCo) sluiten een 5-jarige afname overeenkomst van nieuwe en unieke transportbrandstoffen die IGES vanaf deze zomer in Amsterdam gaat produceren uit niet recyclebaar plastic. FinCo zal de brandstoffen (onder andere 10ppm ULSD) via haar eigen distributie netwerk in de markt brengen. De voornaamste afnemers zijn met name de marine en transport sector. De producten voldoen aan de laatste kwaliteitseisen en spelen een belangrijke rol bij de transitie van traditionele brandstoffen naar schonere brandstoffen uit onder andere afval en reststromen. “De specifieke brandstof van IGES leidt tot een significante reductie van CO2 uitstoot wat de ambities van beide bedrijven weerspiegelt.” zei Bart-Willem ten Cate, verantwoordelijk voor biobrandstoffen en renewables bij FinCo Fuel Group.

Persbericht

FinCo start downstream activiteiten in Duitsland

Dordrecht / Hamburg, 1 november 2018

FinCo Fuel Group (FinCo) breidt haar groothandel- en distributie-business uit naar Duitsland. Vanaf 1 januari 2019 zal FinCo Energie GmbH vanuit diverse locaties in Duitsland beginnen met het aanbieden van diesel, benzine en gasolie alsmede biobrandstoffen.

Persbericht

FinCo neemt oliehandelsbedrijf Licorne over

Alt
Rotterdam / Dordrecht, 31 augustus 2018

FinCo Fuel Group (FinCo) breidt haar groothandel- en distributie-business uit naar Duitsland. Vanaf 1 januari 2019 zal FinCo Energie GmbH vanuit diverse locaties in Duitsland beginnen met het aanbieden van diesel, benzine en gasolie alsmede biobrandstoffen.

Persbericht

FinCo start verkoop HVO diesel

Alt
Dordrecht, 11 april 2018

Vanaf 29 maart is FinCo begonnen met de verkoop van synthetische diesel, ook bekend als HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). HVO is een hoogwaardige biobrandstof, vervaardigd uit de meest duurzame grondstoffen.

Persbericht

FinCo presenteert ChangeXL op Transport Compleet beurs in Hardenberg

Alt
Dordrecht, 1 maart 2018

Vanaf 29 maart is FinCo begonnen met de verkoop van synthetische diesel, ook bekend als HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). HVO is een hoogwaardige biobrandstof, vervaardigd uit de meest duurzame grondstoffen.

Persbericht

FinCo introduceert een nieuwe brandstof die alles verandert

Alt
Dordrecht, 1 februari 2018

Met trots introduceert FinCo haar nieuwe brandstof met de naam ChangeXL

Persbericht

FinCo sponsort fietsteam in Tour for Life

FinCo Cycling Team
Dordrecht, 4 september 2017

Hans van der Boor, Ronald Peters en Henk van Egmond van het fietsteam Nul Tien, hebben voor het kankerfonds van de Daniel den Hoed Stichting de Tour for Life gereden. De route was van de schitterende hoge passen in de Alpen tot de langzaam glooiende Jura en van de groene Vogezen tot de venijnige heuvelachtige Ardennen. De rit begon in Bardonecchia - Italië tot in ons eigen Rotterdam. De mannen zijn op 3 september na een rit van 8 dagen aangekomen. .

Persbericht

FinCo behaalt AEO vergunning

Customs AOE
Dordrecht, 8 januari 2018

FinCo Supply & Trading B.V. heeft onlangs de vergunning Authorised Economic Operator (AEO) ontvangen. Een vergunning AEO wordt afgegeven door de douane als het bedrijf aan een aantal vastgestelde criteria voldoet en biedt diverse voordelen in het handelsverkeer.

Persbericht

FinCo breidt per 1 januari 2017 haar downstream activiteiten in Nederland verder uit

Finco breid uit
Dordrecht, 2 januari 2017

FinCo heeft een lange termijnovereenkomst gesloten met Zenith Terminal Amsterdam. Zenith is sinds begin 2016 de nieuwe eigenaar van de voormalige BP Amsterdam Terminal (BAT). FinCo zal haar bestaande supply- en sales activiteiten vanaf 1 januari 2017 continueren en verder uitbreiden vanaf de Zenith Terminal

Persbericht

FinCo Fuel opent een vestiging in Zug / Zwitserland

Zug Switzerland Finco
Zug, 5 september 2017

Toenemende handelsstromen binnen het FinCo netwerk en een verdere optimalisatie van de supply van brandstoffen.

Persbericht

NIBC neemt financieel belang in FinCo Fuel Benelux

Windmills in the sunset
Den Haag / Dordrecht, 1 september 2016

NIBC Mezzanine & Equity Partners (NIBC) en FinCo Fuel Benelux B.V. (FinCo) hebben vandaag een transactie gesloten voor een financieel partnership met betrekking tot de FinCo activiteiten in Nederland.

Persbericht

FinCo neemt Gulf groothandel activiteiten over van ENVIEM

FinCo Gulf
Dordrecht, maart 30, 2016

FinCo heeft vandaag met ENVIEM een transactie gesloten voor de overname van de Gulf groothandel activiteiten in Nederland bestaande uit landhandel, bunkering en smeermiddelen. De Gulf depots, schepen, trucks en bijbehorende medewerkers in Nederland zijn onderdeel van de transactie.

Persbericht

Samenwerking Tamoil Nederland – FinCo

tamoil finco
Dordrecht, 1 februari 2016

Tamoil Nederland en FinCo versterken ieder hun positie door intensief samen te gaan werken. De samenwerking is tweeledig.

Persbericht

FinCo Terminal Groningen

Terminal groningen
Dordrecht, 1 februari 2016

FinCo breidt haar downstream activiteiten verder uit door de overname van de AOG terminal in Groningen per 1 februari 2016 van Q8 en TOTAL. FinCo zal de terminal onder de naam FinCo Terminal Groningen BV (FTG) per ingangsdatum opereren en biedt een breed scala van olieproducten aan haar klantenbestand in het noordelijke deel van Nederland.

Er zijn geen resultaten gevonden.