Duurzaamheid

Dit is het decennium van actie. Inmiddels zijn we allemaal op de hoogte van de meest recente rapporten van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC). Die documenten schetsen een alarmerend beeld. Er wordt in gewaarschuwd dat we nog maar beperkt tijd hebben om voldoende CO2-reductie te realiseren om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden te beperken. De Europese Commissie ziet die urgentie ook. In 2021 kwam ze met ‘Fit for 55’, een programma om in 2030 een 55 procent lagere uitstoot van broeikasgassen te bewerkstelligen. De noodzaak om met de klimaatdoelen aan de slag te gaan is er meer dan ooit. Bij FinCo Fuel Group zijn we daar al mee begonnen. De komende jaren moeten we alles op alles zetten om de CO2-emissies wereldwijd te laten dalen.

quote quote
We hebben de hele keten nodig om vooruit te komen. Net als alle andere partijen zijn wij als FinCo een onderdeel van die keten. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt – het bedrijfsleven, de overheid, de mens als individu – kunnen we enorme stappen maken. Dan creëren we samen een decennium van actie, een tijdperk van mogelijkheden.
Bart-Willem ten Cate
Manager Renewables Strategy & Development

Energie-mix

FinCo Fuel zet versneld duurzame energiedragers in en faseert fossiele brandstoffen uit. Ons groene energiesysteem van de toekomst bestaat uit verschillende innovatieve oplossingen die op dit moment worden ontwikkeld. In dat proces werken we samen met partners en experts uit de hele keten. Ons huidige productaanbod bestaat uit biobrandstoffen, zoals ethanol, FAME en HVO, maar ook uit andere low-carbon brandstoffen, zoals brandstoffen uit niet-recyclebaar afvalplastic, biomass-to-liquid (BTL) en ChangeXL, een brandstofverbeteraar op basis van enzymen.

ChangeXL
FinCo levert als exclusieve distributeur voor de Benelux een schonere brandstofverbeteraar voor alle sectoren, gebaseerd op de werking van natuurlijke enzymen (ook wel biokatalysatoren). Het enzymconcentraat zorgt voor een moleculaire verandering van de brandstof, waardoor de verbranding beter en sneller verloopt, met minder uitstoot. Daarnaast zorgt het gebruik van ChangeXL vanwege de reinigende werking voor een vermindering van de onderhoudskosten van tanks en motoren.

quote quote
Peterson streeft ernaar zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn. De samenwerking met FinCo Marine Energies helpt ons daarbij. Het gebruik van ChangeXL voelt als de meest logische en eenvoudige volgende stap. Het is op dit moment de best mogelijke manier voor onze klanten om zowel brandstof als CO2 te besparen.
Reinier Dick
Business Manager SNS Pool bij Peterson

Duurzame certificering

Onze duurzaamheidsstrategie is niet alleen verankerd in onze producten. Ook de projecten die we ontwikkelen en de partnerships die we aangaan ondersteunen onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Ecovadis zilveren medaille voor FinCo

ESG

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Bestuur) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een bedrijf. Er wordt getoetst op Environment, Labour & human rights, Ethics en Sustainable Procurement.

In het eerste jaar dat Ecovadis, de enige wereldwijde aanbieder van duurzaamheidsbeoordelingen, FinCo heeft getoetst, zijn we beloond met een zilveren medaille. Dit betekent dat we bij de 15% hoogst scorende bedrijven in onze sector behoren. FinCo Fuel Groep zet een ambitieus programma in om snel het Platinum target te bereiken.

CO2-Prestatieladder niveau 3 voor FinCo

CO2-Prestatieladder

Om de CO2-footprint van onze eigen processen in kaart te brengen en uitstoot te verminderen, maken we gebruik van de CO2-Prestatieladder. We zijn als eerste duurzame brandstoffen bedrijf gecertificeerd op Niveau 3 van deze CO2-Prestatieladder. Dit betekent dat we nu voor onze eigen organisatie en projecten een werkend CO2-managementsysteem hebben ontwikkeld dat inmiddels de eerste 30% heeft bespaard. Omdat we werken naar een CO2 neutraal bedrijf in 2030 is onze volgende tussenstap 50% reductie in 2025. Hiervoor hebben we een ambitieus programma ingezet.


Bekijk hier de resultaten van de CO2-Prestatieladder:

•  CO2-Prestatieladder 2022
• 
CO2-Prestatieladder eerste helft 2022
• 
CO2-Prestatieladder 2021
CO2-Prestatieladder eerste helft 2021
 CO2-Prestatieladder 2020
CO2-Prestatieladder eerste helft 2020
CO2-Prestatieladder 2019