Duurzaamheid

De energiesector staat wereldwijd voor de grootste uitdaging ooit. Aan de ene kant groeit de energiebehoefte, aan de andere kant moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggebracht. Verduurzaming van de transportsector moet hieraan flink bijdragen om binnen het resterende koolstofbudget te blijven.

FinCo Fuel wil hierin een voortrekkersrol vervullen. Met als uitgangspunt ‘Why wait for change, start today zijn we binnen FinCo Fuel gestart de CO2-reductie van zowel onze producten als processen te reduceren de vergroening van onze samenleving te versnellen.

quote quote
Vloeibare brandstoffen blijven tot 2040 een belangrijke rol spelen in transport. Dat dit daarna gaat veranderen, staat vast. Dus ja: je moet investeren in elektrisch rijden, windenergie en waterstof. Maar tot die tijd kunnen wij met ons volume nog heel veel goed doen.
Bart-Willem ten Cate
Manager Renewables Strategy & Development

FinCo Renewables

FinCo Fuel Group heeft een Renewables team, dat verantwoordelijk is voor het implementeren van de duurzaamheidsstrategie binnen het bedrijf met projecten gericht op de ontwikkeling van low-carbon (bio)brandstoffen.

Op dit moment vloeit bijna een kwart van de binnenlandse markt aan brandstoffen in Nederland via het FinCo-systeem. Als voorloper wil FinCo Fuel 10 procent extra CO2 reduceren bovenop de Europese richtlijn hernieuwbare energie (FQD). FinCo Fuel zal de komende tien jaar iets meer dan een derde van haar eigen totale energiestroom verduurzamen.

Onze duurzame energy-mix bestaat uit biobrandstoffen, zoals ethanol, FAME en HVO, maar ook uit andere low-carbon fuels, zoals brandstoffen uit niet-recyclebaar afvalplastic, biomass-to-liquid (BTL), ChangeTL, een combinatie van GTL en FAME, en ChangeXL, een brandstofverbeteraar op basis van enzymen. Daarnaast volgen we de innovaties binnen de ontwikkelingen van hernieuwbare vloeibare alternatieven op de voet.

ChangeXL
Een schonere brandstofverbeteraar voor alle sectoren, gebaseerd op de werking van natuurlijk enzymen (ook wel biokatalysatoren). Het enzymconcentraat zorgt voor een moleculaire verandering van de brandstof, waardoor de verbranding beter en sneller verloopt, met minder uitstoot. Daarnaast zorgt het gebruik van ChangeXL vanwege de reinigende werking voor een vermindering van de onderhoudskosten van tanks en motoren.

ChangeTL
ChangeTL, een unieke combinatie van GTL, FAME en natuurlijke enzymen, verlaagt de CO2-uitstoot met 16 procent. Bovendien wordt zowel de uitstoot van NOx als die van fijnstof door het gebruik van ChangeTL significant verminderd.

quote quote
We besloten om ChangeXL, een brandstof op basis van enzymen te gaan gebruiken voor al onze schepen die rond het Europees vasteland varen. Met dit product kunnen we onze footprint op het milieu verkleinen door een reductie van 6% CO2 en 11% NOx. Hiermee bieden we onze klanten een meer milieu vriendelijke service
Dennis Beintema
CFO van Glomar Ship Management

Duurzame projecten

Onze duurzaamheidsstrategie is niet alleen verankerd in onze producten. Ook de projecten die we ontwikkelen en de partnerships die we aangaan ondersteunen onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Goodfuels

GoodShipping programma
In 2019 heeft FinCo Fuel een meerderheidsbelang genomen in GoodNRG, moedermaatschappij van GoodFuels, een Nederlandse pionier in duurzame brandstoffen en een cruciale partner als het gaat om de vergroening van de scheepvaart. Het GoodShipping-programma biedt bedrijven een gemakkelijke oplossing voor het verduurzamen van hun zeevracht door zware stookolie te vervangen door geavanceerde, hernieuwbare brandstoffen.

Lees verder

ACE One Energy System van African Clean Energy
FinCo Fuel steunt African Clean Energy (ACE). ACE produceert en verkoopt hybride kooktoestellen, de ACE One, die werken op zonne-energie en reststromen. Je kunt er ook een telefoon of een lampje aan koppelen. Behalve voor CO2-reductie zorgt dit project voor een veiliger leefomgeving en werkgelegenheid. Bovendien stimuleert de samenwerking tussen FinCo Fuel en ACE de inzet van duurzame houtpellets in cookstoves.

Lees verder

CO2-Prestatieladder

Om de CO2-footprint van onze eigen processen in kaart te brengen en uitstoot te verminderen, maken we gebruik van de CO2-Prestatieladder. We zijn als eerste duurzame brandstoffen bedrijf gecertificeerd op Niveau 3 van deze CO2-Prestatieladder. Dit betekent dat we nu voor onze eigen organisatie en projecten een werkend CO2-managementsysteem hebben ontwikkeld dat jaarlijks zal worden getoetst op ambities, reductie en continue verbetering. We streven ernaar om onze CO2-uitstoot van 12.358 ton binnen 3 jaar met 30% te verlagen. Hiervoor hebben we een ambitieus programma ingezet.

Bekijk hier de resultaten van de CO2-Prestatieladder:

CO2-Prestatieladder 2020
CO2-Prestatieladder eerste helft 2020
CO2-Prestatieladder 2019

Sterren en prijzen

In 2014 kreeg Dalergy Group, leverancier van brandstoffen en smeermiddelen, een Lean and Green Ster (uitgereikt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Binnen vier jaar wist het bedrijf de CO2-uitstoot met 22 procent te verlagen.

In 2017 behaalde Gulf Nederland de Lean and Green Award, bestemd voor bedrijven die zich ten doel stellen om binnen vijf jaar 20 procent CO2-reductie te realiseren.